Tražilica

Pretraži web...
 O nama
 Ustroj
 Planski dokumenti
 Financiranje
 Djelatnost
 Zakonodavni okvir
 Javna nabava
 Javno vodno dobro
 Zapošljavanje
 Hrvatske vode i EU
 Međunarodna suradnja
 Hrvatske vode i priroda
 Opći tehnički uvjeti za radove u vodnom gospo ...
 Časopisi
 Osnovni pojmovi u vodnom gospodarstvu
 Voda život znači
 Aktualno
 Ozakonjenje zgrada na vodnom dobru
 Okrugli stol : "Zaštita od poplava u Hrvatskoj"
Vodni doprinos - često ponavljana pitanja
Vodne naknade
Katalog informacija
Često postavljena pitanja
Odnosi s javnošću
Kontakt
 

04.05.2011.

Obavijest o izdanim rješenjima za obračun
naknade za uređenje voda Hrvatskih voda


Poštovani građani, 

ispričavamo se zbog zbunjenosti i eventualnih neugodnosti koju je izazvao razrez nakade za uređenje voda koji vam je ovih dana dostavljen u pristiglim rješenjima bez uplatnica.

Naime, nakon stupanja na snagu novog Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva i tijekom 2010. godine donesenih podzakonskih akata, bilo je nužno radi zakonitog postupanja izdati svim obveznicima  nova rješenja za razrez ove naknade. 

Po izdanim rješenjima nije potrebno izvršavati plaćanja, već ćete tijekom godine primiti uplatnice po kojima se, kao i do sada, obavljaju plaćanja u njima označenim rokovima. 

Uplatnice će, kao i do sada, i dalje dostavljati općine i gradovi ili od njih ovlaštene pravne osobe uz obračun komunalne naknade. 

Zahvaljujemo na iskazanom razumijevanju!        


Svjetski dan voda
Strategija upravljanja vodama
Plan upravljanja vodnim područjima
New Link
Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva
Vodno zakonodavstvo Europske unije
Hrvatsko vodno zakonodavstvo
Očevidnici
 
Voda za kupanje
 
Urbana oborinska odvodnja
 
Planovi i obrane od poplave
Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava
Vodostaji
Glavni centar obrane od poplava
Zaštita voda od zagađenja
 
Javni natječaji
IPA natječaji
Twinning web
FVKI web
 
Projekt Meander
Dječji kutak
 
O nama |Ustroj |Planski dokumenti |Financiranje |Djelatnost |Zakonodavni okvir |Javna nabava |Javno vodno dobro |Zapošljavanje |Hrvatske vode i EU |Međunarodna suradnja |Hrvatske vode i priroda |Opći tehnički uvjeti za radove u vodnom gospo ... |Časopisi |Osnovni pojmovi u vodnom gospodarstvu |Voda život znači |Aktualno |Ozakonjenje zgrada na vodnom dobru |Okrugli stol : "Zaštita od poplava u Hrvatskoj"
Powered by iSite