Tražilica

Pretraži web...
 O nama
 Ustroj
 Planski dokumenti
 Financiranje
 Djelatnost
 Zakonodavni okvir
 Javna nabava
 Javno vodno dobro
 Zapošljavanje
 Hrvatske vode i EU
 Međunarodna suradnja
 Hrvatske vode i priroda
 Opći tehnički uvjeti za radove u vodnom gospo ...
 Časopisi
 Osnovni pojmovi u vodnom gospodarstvu
 Voda život znači
 Aktualno
 Ozakonjenje zgrada na vodnom dobru
 Okrugli stol : "Zaštita od poplava u Hrvatskoj"
Vodni doprinos - često ponavljana pitanja
Vodne naknade
Katalog informacija
Često postavljena pitanja
Odnosi s javnošću
Kontakt
 

26.03.2013.
Obilježen Svjetski Dan Voda

Svečanom akademijom u zgradi Hrvatskih voda 25.03.2013. obilježen je Svjetski dan voda 2013. i Međunarodna godina suradnje na području voda. Uz mnogobrojne goste svečanosti su nazočili predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko, potpredsjednik Hrvatskog sabora Nenad Stazić, ministar poljoprivrede i predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskih voda Tihomir Jakovina, pomoćnik ministra poljoprivrede za vodno gospodarstvo Dražen Kurečić, ravnatelj Državnog zavoda za zaštitu prirode Matija Franković, generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić, te zamjenici generalnog direktora Hrvatskih voda Danko Holjević i Zijah Mahmudspahić. U sklopu svečanosti potpisan je i Sporazum o suradnji između Hrvatskih voda i Dražavnog zavoda za zaštitu prirode čime su se stvorili temelji za jačanje daljnje suradnje i pokretanje mnogobrojnih zajedničkih projekata od interesa za vodnogospodarstvo i sektor zaštite prirode. Program svečanosti obogatili su svojim nastupima višestruko nagrađivana mlada čelistica Tonka Javorović i djeca Dječjeg vrtića Jabuka iz Zagreba, a u sklopu svečanosti je otvorena i izložba pod nazivom „Krajobraz i biološka raznolikost delte Neretve“ udruge Divna Natura iz Metkovića pod vodstvom Meri Rogošić na kojoj su prekrasne fotografije krajobraza i prirode predstavili fotografi neretvanskog kraja: Davorka Kitonić, Ivica Puljan, Marin Veraja, Tomislav Rogošić i Ivan Ice Petrov.

Cilj ove međunarodne godine je ojačati svijest o potencijalu za jačom suradnjom i izazovima s kojima se suočava vodno gospodarstvo u svjetlu povećane potražnje za pristupom vodi, dodjelom vode i vodnim uslugama. Suradnja na području voda je presudna za očuvanje vodnih resursa i zaštitu okoliša, ključna je za sigurnost, iskorjenjivanje siromaštva, socijalnu pravednost, jednakost spolova, donosi ekonomske koristi i gradi mir. Voda je zajednički resurs, stoga je važno raspodijeliti je prema raspoloživim količinama i učiniti dostupnom svima, što će se moći ostvariti samo dobrom suradnjom na svim razinama od međunarodnih, regionalnih, lokalnih, međusektorskih i obrazovno-znanstvenih, koristeći vodu kao instrument mira.
1.jpg 2.jpg 
Republika Hrvatska se ubraja u skupinu vodom relativno bogatih zemalja, u kojoj problemi s vodom i oko vode nisu zaoštreni i vodni resursi zasad nisu ograničavajući čimbenik razvoja. Prema istraživanjima UNESCO-a iz 2003. godine, Hrvatska je po dostupnosti i bogatstvu vodenih izvora na vrlo visokom 5. mjestu u Europi, a na 42. u svijetu. Obnovljive zalihe podzemnih voda u Republici Hrvatskoj procjenjuju se na oko 9 milijardi m3/godišnje (koristi se oko 4,5% zaliha, odnosno oko 400.000.000 m3 godišnje). Temeljno polazište u upravljanju vodama u Republici Hrvatskoj je održivi razvoj zasnovan na načelima racionalnog upravljanja prirodnim resursima, očuvanja ekoloških sustava na kojima počiva ukupna kakvoća života sadašnjih i budućih generacija uz očuvanje biološke raznolikosti, otklanjanje nejednakosti koje ugrožavaju socijalnu koheziju, pravdu i sigurnost, ostvarenje predviđenog gospodarskog rasta te osiguranje integracije u globalno društvo, uz zadržavanje vlastitog identiteta.
3.jpg 4.jpg 
Uz ministra poljoprivrede, prisutnima se obratio i generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić predstavljajući projekte Hrvatskih voda u području voda osobito međunarodne suradnje, te je istaknuo: „ Vode i vodna infrastruktura ne smiju i ne mogu se prodavati i njima se mora upravljati na održiv način, kako bi i buduće generacije mogle nesmetano živjeti i kako bi se Republika Hrvatska mogla uspješno razvijati i pozicionirati u budućim globalnim trendovima pojačane potražnje za vodom. Usprkos činjenicama da je isporučena voda iz javnih vodoopskrbnih sustava većinom visoke kakvoće, da su nam kopnene površinske vode, podzemne vode i priobalno more većinom u dobrom stanju, da je sustavnim ulaganjima u razvoj i održavanje zaštitnih sustava značajno poboljšana sigurnost stanovništva i imovine od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda, te da su u posljednje vrijeme gotovo udvostručene poljoprivredne površine koje se navodnjavaju, nužna su velika ulaganja u razvojne vodnogospodarske projekte i u redovita održavanja postojećih sustava. Tako će se i ove godine kroz „rebalansirani“ Plan upravljanja vodama u vodno gospodarstvo uložiti ukupno 2,3 mlrd kn od čega u sutave zaštite od poplava 814,000 mil kn, a u sustave vodoopskrbe i odvodnje  1,59 mlrd. kuna“
Govoreći o projektima Hrvatskih voda generalni direktor posebno je istaknuo suradnju sa susjednim državama kroz  Projekt upravljanja Neretvom i Trebišnjicom, projekte započete i provedene kroz IPA prekogranični program Madžarska – Hrvatska, u kojima su Hrvatske vode, zajedno s projektnim partnerima, prijavile i/ili provele jedanaest projekata, ukupne vrijednosti preko 11.000.000,00 eura, od čega je na aktivnosti Hrvatskih voda utrošeno preko 4.600.000,00 eura; projekt HAMURA kojim se za područje rijeke Mure planirana izraditi Madžarsko-hrvatski hidrografski  atlas rijeke Mure na području od zajedničkog interesa; projekt MEANDER u suradnji s Vladom Kraljevine Nizozemske kojim će se razviti postupke i kapacitete za hidromorfološki monitoring na nacionalnoj razini, te izraditi metodologiju za tematsko i regionalno planiranje hidromorfoloških mjera revitalizacije vodotoka. Važnost međunarodne suradnje u upravljanju međunarodnim vodotocima ogleda se i danas u suradnji Hrvatskih voda i Mađarske i Slovenije kroz zajednički monitoring pograničnih rijeka, preuzimanjem dogovorenih aktivnosti u suradnji na području vodnog gospodarstva od bivše države i potvrđivanjem ugovora o uređivanju vodnogospodarskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Madžarske, kao i uspostavljenjem monitoringa nakon potvrđivanja ugovora o uređivanju vodnogospodarskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Praćenjem stanja voda omogućit će državama donošenje mjera, odluka i smjernica u upravljanju vodama, te ispunjenje svih zahtjeva iz propisa EU.
5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg
Hrvatske vode potičući institucije, udruge i pojedince kroz sufinanciranje raznih istraživačkih projekata, manifestacije i izradu znanstvenih radova i knjiga osim stjecanja i širenja novih spoznaja i iskustava u području voda, potiču i razmijenu podataka između raznih razina i područja djelovanja stvarajući tako odlične temelje za integrirano upravljanje vodnim resursom.


Intenziviranje suradnje sa sektorom zaštite prirode u ovoj međunarodnoj godini voda potvrđeno je i svečanim potpisivanjem Sporazuma o suradnji, koji su potpisali generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić i ravnatelj Državnog zavoda za zaštitu prirode Matija Franković. Sporazumom se daje posebni naglasak na očuvanje voda i vodenih staništa vodeći se dobrim primjerima prakse u Hrvatskoj i EU uz definiranje nekoliko zajedničkih pilot projekata u Hrvatskoj usmjerenih na očuvanje pojedinih vrsta i staništa u okviru godišnjih planova održavanja i razvojnih projekata Hrvatskih voda. Ovime se nastavlja dobra suradnja sektora zaštite prirode i vodnoga gospodarstva u cilju boljeg razumijevanja i stjecanja novih znanja o zadovoljavanju obveza i potreba oba sektora, te razvijanju budućih prihvatljivih modela upravljanja vodama.

Uz posebno zanimljivu muzičku točku programa koju su priredila djeca Dječjeg vrtića Jabuka iz Zagreba uručen je i poklon Dječjem vrtiću Jabuka – mikroskop za istraživačke programe eko-vrtića kojem su Hrvatske vode kumovi i koji s velikim entuzijazmom provodi ekološke programe. Otvorenjem izložbe „Krajobraz i biološka raznolikost delte Neretve“ završena je svečanost obilježavanja ovog važnog dana za vodno gospodarstvo te nastavljeno druženje gostiju i uzvanika.Svjetski dan voda
Strategija upravljanja vodama
Plan upravljanja vodnim područjima
New Link
Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva
Vodno zakonodavstvo Europske unije
Hrvatsko vodno zakonodavstvo
Očevidnici
 
Voda za kupanje
 
Urbana oborinska odvodnja
 
Planovi i obrane od poplave
Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava
Vodostaji
Glavni centar obrane od poplava
Zaštita voda od zagađenja
 
Javni natječaji
IPA natječaji
Twinning web
FVKI web
 
Projekt Meander
Dječji kutak
 
O nama |Ustroj |Planski dokumenti |Financiranje |Djelatnost |Zakonodavni okvir |Javna nabava |Javno vodno dobro |Zapošljavanje |Hrvatske vode i EU |Međunarodna suradnja |Hrvatske vode i priroda |Opći tehnički uvjeti za radove u vodnom gospo ... |Časopisi |Osnovni pojmovi u vodnom gospodarstvu |Voda život znači |Aktualno |Ozakonjenje zgrada na vodnom dobru |Okrugli stol : "Zaštita od poplava u Hrvatskoj"
Powered by iSite