Tražilica

Pretraži web...
 O nama
 Ustroj
 Planski dokumenti
 Financiranje
Načela
Izvori
Vodne naknade
ČPP Vodni doprinos
Vodni doprinos
Naknada za uređenje voda
Naknada za korištenje voda
Naknada za zaštitu voda
Financijski izvještaji
 Djelatnost
 Zakonodavni okvir
 Javna nabava
 Javno vodno dobro
 Zapošljavanje
 Hrvatske vode i EU
 Međunarodna suradnja
 Hrvatske vode i priroda
 Opći tehnički uvjeti za radove u vodnom gospo ...
 Časopisi
 Osnovni pojmovi u vodnom gospodarstvu
 Voda život znači
 Aktualno
 Ozakonjenje zgrada na vodnom dobru
 Okrugli stol : "Zaštita od poplava u Hrvatskoj"
Vodni doprinos - često ponavljana pitanja
Vodne naknade
Katalog informacija
Često postavljena pitanja
Odnosi s javnošću
Kontakt
 

Naknada za uređenje voda


Kako plaća?

Naknada za uređenje voda koristi se na vodnom području na kojem je ostvarena.

Osnovica za obračun naknade za uređenje voda je četvorni metar predmetne nekretnine. Visinu naknade određuje Vlada Republike Hrvatske uredbom. Na što se troši?

Sredstva naknade koriste se za financiranje stručnih, administrativnih i drugih poslova upravljanja vodnim sustavom, koji imaju obilježja javnih službi. Od naknade se financira i priprema planova za obranu od poplava i obranu od leda, planova za zaštitu od erozija i bujica, redovno tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka, regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, tehničko i gospodarsko održavanje melioracijskih sustava za odvodnju i za navodnjavanje i upravljanje melioracijskim sustavima.


Svjetski dan voda
Strategija upravljanja vodama
Plan upravljanja vodnim područjima
New Link
Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva
Vodno zakonodavstvo Europske unije
Hrvatsko vodno zakonodavstvo
Očevidnici
 
Voda za kupanje
 
Urbana oborinska odvodnja
 
Planovi i obrane od poplave
Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava
Vodostaji
Glavni centar obrane od poplava
Zaštita voda od zagađenja
 
Javni natječaji
IPA natječaji
Twinning web
FVKI web
 
Projekt Meander
Dječji kutak
 
O nama |Ustroj |Planski dokumenti |Financiranje |Djelatnost |Zakonodavni okvir |Javna nabava |Javno vodno dobro |Zapošljavanje |Hrvatske vode i EU |Međunarodna suradnja |Hrvatske vode i priroda |Opći tehnički uvjeti za radove u vodnom gospo ... |Časopisi |Osnovni pojmovi u vodnom gospodarstvu |Voda život znači |Aktualno |Ozakonjenje zgrada na vodnom dobru |Okrugli stol : "Zaštita od poplava u Hrvatskoj"
Powered by iSite