Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Drniš

O PROJEKTU

Projekt „Unaprjeđenje vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda za grad Drniš“ obuhvaća rekonstrukciju sustava vodoopskrbe u duljini cca 4.6 km dok se komponenta odvodnje otpadnih voda odnosi na izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijskog sustava duljine cca 7 km, mapiranje i inspekciju postojećih kanalizacijskih cijevi (cca  1,3 km) te izgradnju glavnog kolektora do UPOV-a (0,8 km). Također planirana je gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 5.000 ES, trećeg stupnja pročišćavanja. Projekt uključuje i nabavu opreme za održavanje kanalizacijskog sustava. Glavni ciljevi projekta su:

 

  • Očuvati i poboljšati kakvoću podzemnih voda te zaštititi izvorišta pitke vode
  • Osigurati kvalitetniju i sigurniju vodoopskrbu za 9.000 stanovnika te smanjiti gubitke vode u vodoopskrbnom sustavu
  • Priključiti novih 3.800 stanovnika na sustav javne odvodnje te osigurati cjelovit tretman otpadnih voda
  • Doprinijeti očuvanju Nacionalnog parka Krka
  • Osigurati bolje uvjete za gospodarski razvoj i investicije te povećati mogućnost zapošljavanja
VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta iznosi 49.020.000 kuna, od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 34.809.102 kuna, dok je preostali iznos od 14.210.898 kuna pokriven nacionalnim sredstvima. 

VRIJEDNOST PROJEKTA:
49.020.000 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2010. - 2016.
 • Doprinos EU (71.00%)
 • Nacionalno sufinanciranje (državni proračun) (29.00%)
PROVEDBA PROJEKTA

Projekt „Unaprjeđenje vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda za grad Drniš" provodi se kroz 5 ugovora i to:

 

ugovor o izgradnji vodoopskrbnog i odvodnog sustava

  • Izvođač: konzorcij u sastavu Vodotehnika d.d. i Osijek-Koteks d.d.
  • Ugovor je potpisan 23. rujna 2010. a izvođaču je izdana obavijest o početku Ugovora 28. listopada 2010.
  • Građevinski radovi su završeni te su 10. rujna 2013. održani tehnički pregledi. Nakon ispravljenih nedostataka izdane su dvije uporabne dozvole (dovodni kolektor Trzbalićevac-UPOV te kolektori zona 1, 2, 3, 4) s datumom 27. veljače 2014.
  • Izvođač je izvršio i manje popravke na ostalom dijelu sanirane mreže te zahtjeve koji su osigurali potpunu funkcionalnost GIS-a i SCADE.
  • Po završetku isteka razdoblja za otklanjanje nedostataka ugovor je uspješno završen 8. travnja 2014.

 

ugovor o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

  • Izvođač: U tijeku je dovršetak postupka javne nabave za sklapanje novog ugovora za nastavak radova izgradnje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
  • Ugovor je prvotno potpisan 6. svibnja 2011. s tvrtkom Coneco d.o.o. u konzorciju s Coning Ecogradnja d.d. i Coning Inženjering d.d. Ugovor je službeno započeo 3. lipnja 2011. a građevinski radovi su započeli u rujnu 2012. godine, međutim zbog financijskih problema glavnog izvođača, podizvođač koji je izvodio građevinske radove napustio je gradilište u siječnju 2013.
  • Zbog daljnje neaktivnosti glavnog izvođača na izvršenju ugovornih obaveza 20. prosinca 2013. od strane naručitelja službeno je raskinut ugovor s konzorcijem Coneco d.o.o i Coning d.d. .
  • Hrvatske vode u u ulozi Naručitelja  provode novi postupak javne nabave za nastavak izgradnje UPOV-a, te se očekuje da probni rad na uređaju započne u svibnju 2016. godine
  • Za očekivati je da se i uz moguće dodatne nepredviđene okolnosti, ugovor realizira do kraja 2016. godine.

 

ugovor o nabavi opreme

  • Izvođač: Gradatin d.o.o.
  • Ugovor  je potpisan 17. svibnja 2011. a oprema je zaprimljena i predana komunalnom poduzeću Rad d.o.o. na korištenje u siječnju 2012. godine.
  • Izvođač je izvršio sve ugovorne obaveze te je ugovor uspješno završen 25. siječnja 2013.

 

ugovor o uslugama nadzora radova

  • Izvođač: konzorcij u sastavu Posch&Partners GmbH te Roterm d.o.o.
  • Ugovor je potpisan 13. rujna 2010. a provedba ugovora službeno je započela 15. listopada 2010.
  • Ugovor je istekao 13. travnja 2014. te je u pripremi ugovaranje dodatnih usluga nadzora za preostali dio radova za dovršetak izgradnje UPOV-a odnosno ugradnje opreme. 
STATUS PROJEKTA

U provedbi.