Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Krk

VRIJEDNOST PROJEKTA:
512.148.609 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
U najavi
  • Doprinos EU (71.90%)
  • Nacionalno sufinanciranje (državni proračun) (28.10%)
    • Državni proračun (33.30%)
    • Hrvatske vode (33.30%)
    • Jedinice lokalne samouprave (33.30%)
STATUS PROJEKTA

U najavi