Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Male intervencije 2

Svrha ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove javnog vodoopskrbnog/kanalizacijskog sustava u cilju doprinosa za postizanje cjelovitog rješenja aglomeracija sukladno Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014. - 2023. (Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina, NN 117/15) i postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.
Ovaj poziv poslan je odabranim prijaviteljima koji na području identificiranih aglomeracija većih od 2000 ES i na vodoopskrbnim područjima definiranima u Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina obavljaju djelatnost javnog isporučitelja vodnih usluga
Rok za dovršetak projektnih aktivnosti je 31. prosinac 2016. godine. Navedeni rok je konačan te ne postoji mogućnost njegova produženja s obzirom da se radi o krajnjem roku prihvatljivosti troškova za financiranje iz programskog razdoblja 2007-2013 u sklopu kojeg se predmetni Poziv raspisuje.

Vrijednost i sufinanciranje projekta
VRIJEDNOST PROJEKTA:
447.100.000 HRK
RAZDOBLJE PROJEKTA:
do 17.06.2016.
  • Doprinos EU (85.00%)
  • Hrvatske vode, JLS i korisnik (15.00%)