Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Poreč

O PROJEKTU

EU Projekt POREČ – Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“ za cilj ima unaprijediti kompletan sustav odvodnje Poreštine na način da se postojeći kolektori rekonstruiraju i izgrade novi tamo gdje je potrebno priključiti nove korisnike. Ukupna dužina rekonstruiranih i novoizgrađenih kolektora zajedno sa crpnim stanicama iznosi 77,8 km. Također će se podići stupanj pročišćavanja otpadne vode koja se ispušta u more za čitav sustav izgradnjom 4 uređaja za pročišćavanje otpadne vode zajedničkog kapaciteta 137 000 ES. Kvaliteta otpadnih voda sa 4 UPOV-a, obrađena tehnologijom membrana, moći će ispuniti i zahtjeve za navodnjavanjem zelenih površina i poljoprivrede u regiji bez daljnjeg opterećivanja sustava vodoopskrbe. Jednako tako, važno je spomenuti i koncept ponovne uporabe mulja koji obuhvaća kompostiranje i solarno sušenje mulja. Ovakav mulj moći će se koristiti u poljoprivredi, parkovima i na drugim zelenim površinama, npr. za hidrosjetvu kod ozelenjavanja okoliša na prometnicama ili za proizvodnju bioplina, odnosno energije. Projekt se provodi u gradu Poreču i trima općinama Tar-Vabrigi, Funtani i Vrsaru. Glavni ciljevi projekta su:

 

  • Poboljšanje kvalitete vode za piće i zaštita okoliša
  • Smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu
  • Novih 6.300 ljudi spojenih na sustav odvodnje te podizanje ukupne priključenosti stanovništva na sustav odvodnje na 90%
  • Izgradnja 4 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kako bi pročišćavanje otpadnih voda na području Poreča i okolice bilo na najvišem stupnju
  • Obnova i rekonstrukcija postojećih 22,8 km sustava odvodnje te izgradnja dodatnih 55 km cjevovoda u sustavu odvodnje
  • Izgradnja 24 nove crpne stanice i rekonstrukcija 11 postojećih
  • nabava opreme za održavanje i upravljanje sustavom odvodnje te nabava i implementacija geoinformacijskog sustava (GIS)
VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta iznosi 501.218.004 kuna, od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt sa 370.938.228 kuna, dok je preostali iznos od 130.279.776 kuna pokriven nacionalnim sredstvima. 

VRIJEDNOST PROJEKTA:
501.218.004 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2013. - 2018.
 • Doprinos EU (74.00%)
 • Nacionalno sufinanciranje (državni proračun) (26.00%)
PROVEDBA PROJEKTA

EU Projekt POREČ – Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“ provodi se kroz 5 ugovora i to:

izgradnja UPOV-a i postrojenja za sušenje mulja

  • Izvođač: konzorcij u sastavu Degremont te Strabag AG
  • Ugovor je potpisan 3. kolovoza 2015. godine a provedba ugovora službeno započinje u roku od mjesec dana.

 

izgradnja proširenja kanalizacijske mreže

  • Izvođač: konzorcij u sastavu Ing - Grad d.o.o., Vodoprivreda Vinkovci d.d. te Zagreb - Montaža d.o.o.
  • Ugovor je potpisan 12. studenog 2014. a provedba ugovora službeno je započela 17. prosinca 2014.
  • Izvođenje radova odvija se u naselju St. Vergotini gdje je izvedeno 1.090 metara gravitacijskog cjevovoda i 130 metara tlačnog voda, naseljima Nova Vas i Brčići gdje je izvedeno 610 metara kanalizacijskih cijevi, naselju Bolnica gdje je položeno 270 metara cijevi, naselju Kukci gdje je izvedeno 905 metara kanalizacijskih cijevi, naselju Musalež gdje je izvedeno 2.200 metara kanalizacijskih cijevi te naselju Gulići gdje je izvedeno 240 metra cijevi.
  • Radovi su također započeli na izvedbi glavnog kolektora Mugeba gdje je izveden 351 metar cijevi.

 

izmještanje postojećih uređaja i rekonstrukcija postojeće kanalizacijske mreže

  • Izvođač: konzorcij u sastavu Aquaterm d.o.o., Brodska Posavina d.d. te Vodogradnja Rijeka d.o.o.
  • Ugovor je potpisan 13. siječnja 2015. a provedba ugovora službeno je započela 12. veljače 2015.
  • Izvođenje radova odvija se na glavnom kolektoru Poreč sjever od CS Vinarski podrum do CS Materada, gdje je završen postupak mikrotuneliranja u dužini od cca 285 - 290 metara i u tijeku je geodetska izmjera, te su dovršeni radovi na iskopu građevinske jame za izlazno okno. Također, izvedeno je oko 90 metara glavnog kolektora.
  • Na izmještanju UPOV-a Poreč sjever, radovi na iskopu kanala odvijaju se od postojećeg uređaja Materada do CS Sv. Martin gdje je izvedeno oko 350 metara kolektora te od CS Sv. Martin prema budućem UPOV-u Poreč sjever gdje je izvedeno 470 metara cjevovoda.
  • Na izmještanju UPOV-a Poreč jug, dovršeni su radovi na dijelu tlačnog voda kroz kamp Bijela uvala gdje je izvedeno oko 630 metara kanalizacijskih cijevi, te je izvedeno i 100 metara gravitacijskog kolektora. Radovi su također dovršeni na dijelu povratnog voda uz pristupnu cestu za Zelenu lagunu, gdje je izvedeno oko 410 metara kanalizacije. Izveden je dio tlačnog voda od CS Mornarica prema novoj lokaciji uređaja Poreč jug u dužini od 730 metara.
  • Radovi se odvijaju na izmještanju UPOV-a Lanterna, gdje je položen cjevovod u dužini od oko 220 metara (Solaris - Vabriga).
  • Na području aglomeracije Vrsar izvedeno je 850 metara kanalizacijskih cijevi CIPP metodom. Započele su pripreme na kolektoru pred ulazom u marinu i na području benzinske crpke.

 

nabava opreme

  • Natječajna dokumentacija je dostavljena u PT-2 na provjeru.

 

nadzor nad radovima

  • Izvođač: Safege d.o.o. Zagreb
  • Ugovor je potpisan 20. listopada 2014. kada je započela i provedba ugovora
  • Nadzor se odvija uredno, unaprijed predviđenom dinamikom.
STATUS PROJEKTA

U provedbi.