Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Sisak

O PROJEKTU

Projekt „Program pročišćavanja otpadnih voda Sisak“ obuhvaća zbrinjavanje otpadnih voda, odnosno odvodnju i izgradnju uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. U sklopu projekta izgradit će se oko 8,6 km nove kanalizacijske mreže koja će pokrivati oko 40.000 stanovnika tako što će se postojeći predjeli sa zasebnom odvodnjom spojiti na novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) trećeg stupnja, čiji je projektirani kapacitet 60.000 ekvivalent stanovnika. Glavni ciljevi projekta su:

  • Uspostava cjelovitog sustava prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda izgradnjom kolektora i crpnih stanica
  • Bolji sanitarni uvjeti te pozitivan utjecaj na društvenu i gospodarsku obnovu grada
  • Očuvanje prirode u zaštićenom području Lonjskog polja te sliva rijeke Dunav
VRIJEDNOST PROJEKTA

Procijenjena ukupna vrijednost projekta iznosi 32.705.686 mil eura, od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 21.77 milijuna eura, dok je preostali iznos od 10,94 milijuna eura pokriven nacionalnim sredstvima. Nacionalni dio sufinanciranja osigurava se iz sljedećih izvora: 1,94 milijuna eura iz Državnog proračuna RH te 9 milijuna eura zajma Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) komunalnom društvu Sisački vodovod d.o.o. Zajam je potpisan 31. svibnja 2010. godine.

VRIJEDNOST PROJEKTA:
248.520.000 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2012. - 2016.
 • Doprinos EU (66.60%)
 • Nacionalno sufinanciranje (državni proračun) (33.40%)
PROVEDBA PROJEKTA

Projekt „Program pročišćavanja otpadnih voda Sisak“ provodi se kroz 6 ugovora i to:

 

ugovor o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

  • Izvođač: konzorcij u sastavu Tehnika d.d. te Ginzler Stahl-u. Anlagenbau GmbH
  • Ugovor je potpisan 24. svibnja 2013. a izvođaču je izdana obavijest o početku ugovora 24. lipnja 2013.
  • Izvođenje radova na kanalu oborinske odvodnje (l=500 m) u ovoj fazi je dovršeno. S radovima će se nastaviti po dovršetku radova s Ugovora o izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda (u dijelu gdje se 2 ugovora preklapaju)
  • Pripremni radovi na većini objekata su odrađeni. Izvođač je započeo građevinske radove na ulaznoj crpnoj stanici, spoju na glavni kolektor, biološkoj jedinici, sekundarnoj taložnici i liniji mulja
  • Ugovor o izgradnji UPOV-a je ušao u fazu gradnje, ali je u zakašnjenju zbog produljenja perioda za projektiranje koje je potrajalo 6 mjeseci duže od ugovorom definiranog roka
  • Zbog obilnih kiša koje su padale tokom druge polovice 2014. te visoke razine podzemnih voda izvođač izvodi radove u otežanim uvjetima što uzrokuje sporiji napredak od planiranog.
  • Uzimajući u obzir navedene produžetke roka za dovršetak, , završetak fizičkih radova očekuje se u studenom 2015 ako ne bude dodatnih kašnjenja.

 

ugovor o izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda

  • Izvođač: konzorcij u sastavu Končar – Inženjering za energetiku i transport d.d. te Đurkin d.o.o. i Astra International Inženjering d.o.o.
  • Ugovor je potpisan 30. kolovoza 2013. a izvođaču je poslana obavijest o početku ugovora 9. listopada 2013.
  • Uz suglasnost Nadzora i odobrenje Naručitelja u ugovor je uvedeno 7 novih podizvođača.
  • Radovi se izvode na svim gradilištima (RRK Odranska, CS Odranski most, RRK Zeleni Brijeg, spojni kolektor Lađarska, CS Galdovo Kaptolsko, Kolektor IIIb, telemetrijski sustav)

 

ugovor o izgradnji prijelaza ispod rijeke

  • Izvođač: Braco kop d.o.o.
  • Ugovor je potpisan 27. studenog 2013. a izvođaču je izdana obavijest o početku ugovora 8. siječnja 2014.
  • Izvedbeni projekti za oba prolaska ispod Kupe su izrađeni.
  • Izvođač je dovršio  radove na bušenju prijelaza ispod rijeke i cijevi su položene

 

2 ugovora o nabavi opreme (LOT 1 i LOT 2)

  • Izvođač: Gradatin d.o.o. (LOT 1) i Agra d.o.o. (LOT 2)
  • Oba ugovora potpisana su u svibnju 2013. godine
  • U sklopu LOT 1 oba specijalizirana vozila dostavljena su krajnjem korisniku (Sisačkom vodovodu) u studenom 2013. te su obavljeni treninzi za radnike koji će upravljati istima.
  • U sklopu LOT 2 jedno specijalizirano vozilo dostavljeno je krajnjem korisniku u srpnju 2013. te su obavljeni svi treninzi za radnike koji će upravljati vozilom.
  • Sva tri vozila preuzeo je Sisački vodovod te su ugovori uspješno završeni u veljači 2015. (LOT 1) odnosno u studenom 2014. (LOT 2)

 

ugovor o uslugama nadzora radova

  • Izvođač: konzorcij u sastavu Eptisa Servicios de Ingenieria S.L. , Investinženjering d.o.o. te Eptisa Adria d.o.o.
  • Ugovor je potpisan 18. ožujka 2013. a provedba ugovora službeno je započela 12. lipnja 2013.
  • Ugovor teče redovito a očekuje se modifikacije  zbog kašnjenja radova na ugovoru o izgradnji UPOV-a.
STATUS PROJEKTA

U provedbi.