Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Služba za odabir projekata

Služba za odabir projekata obavlja poslove vezane uz odabir projekata koji će se sufinancirati sredstvima EU, obavlja poslove vezane uz davanje informacija krajnjim korisnicima vezano uz uvjete koje moraju zadovoljiti projekti da bi se sufinancirali sredstvima europskih fondova te o uvjetima vezanim uz provedbu ovih projekata, pruža stručnu pomoć krajnjim korisnicima u pripremi dokumentacije potrebne za odobrenje projekata (studije izvodljivosti, investicijske studije, financijsko-ekonomske studije, analize troškova i koristi, studije utjecaja na okoliš, itd.), te obavlja sve ostale potrebne aktivnosti informiranja i pomoći krajnjim korisnicima oko pripreme projekata za sufinanciranje sredstvima europskih fondova, priprema ugovore o dodijeli europskih sredstava odabranim krajnjim korisnicima.