Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Vukovar

O PROJEKTU

Projekt Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture grada Vukovara provodi se na području grada Vukovara i općina Borovo, Bogdanovci i Trpinja. Tri su glavne komponente ovog projekta: 

VODOOPSKRBA:

 • Dogradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava (rekonstrukcija 21 km opskrbnih cjevovoda te izgradnja 7 km novih opskrbnih cjevovoda)
 • Izgradnja vodospreme kapaciteta 3000 m3

ODVODNJA:

 • Rekonstrukcija (28 km) i proširenje sustava odvodnje
 • Izgradnja novog sustava (cca 66 km te 18 crpnih stanica za odvodnju otpadnih voda) u  gradu Vukovaru te u Lipovači, Bogdanovcima i Borovu
 • Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA:

 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) na lokaciji Petri Skela kapaciteta 42.000 ES trećeg stupnja pročišćavanja
VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta iznosi 459.185.595 kuna od čega Europska unija sufinancira projekt sa 361.912.515 kuna dok je preostali dio od 255.569.632 pokriven nacionalnim sredstvima. U dijelu nacionalnog sufinanciranja projekta Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode sudjeluju sa po 43,33 % iznosa (ukupno 86,66 %) dok preostali dio od 13,34 % nacionalnog sufinanciranja osiguravaju jedinice lokalne samouprave.

VRIJEDNOST PROJEKTA:
459.185.595 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2014. - 2018.
 • Doprinos EU (70.60%)
 • Nacionalno sufinanciranje (državni proračun) (29.40%)
  • Ministarstvo poljoprivrede (MPolj) (43.33%)
  • Hrvatske vode (HV) (43.33%)
  • Jedinice lokalne samouprave (JLS) (13.34%)
PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA

Grad Vukovar i općine Bogdanovci, Borovo i Trpinja

PROVEDBA PROJEKTNIH UGOVORA

Rekonstrukcija i sanacija sustava vodoopskrbe i javne odvodnje Vukovara te nastavak izgradnje sustava odvodnje u središnjim dijelovima Vukovara

Izvođač: konzorcij Sokol d.o.o., GP KRK d.d., Aquaterm d.o.o., Goran i Zoran d.o.o., IND-EKO d.o.o., Aktiv Global
Ugovor je potpisan 12. lipnja 2015.
Ugovor je u tijeku.

Izvođenje radova u perifernim naseljima grada Vukovara na izgradnji objekata vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje

Izvođač: konzorcij EURCO d.d., Osijek-Koteks d.d., Izgradnja-VVK d.o.o., AMM d.o.o.
Ugovor je potpisan 12. lipnja 2015.
Ugovor je u tijeku.

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara

Izvođač: konzorcij Gradnja d.o.o., Sokol d.o.o.
Ugovor je potpisan 12. lipnja 2015.
Ugovor je u tijeku.

STATUS PROJEKTA

U provedbi.