Hrvatske vode
 

Središnja služba za javnu nabavu

Naručitelj

Naziv: HRVATSKE VODE, pravna osoba za upravljanje vodama
Sjedište: Zagreb
Adresa: Ulica grada Vukovara 220
Matični broj: 1209361
OIB: 28921383001
Telefon: 01/6307-333
Fax. 01/6307-394

Služba za kontakt: Središnja služba za javnu nabavu

Osobe za kontakt:

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine", broj: 90/11), Hrvatske vode ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

  • FRIGO BONSAI d.o.o., Metković, Hrvatskih Iseljenika 5/I, OIB: 35605275042
  • HIDROGRADNJA TEHNIKA d.o.o., Zagreb, Bužanova 36, OIB: 22550098001

 Odluka o bagatelnoj nabavi