Hrvatske vode
 

Obilazak radova na sustavu obrane od poplava na području Velike Gorice

Obilazak radova sustava obrane od poplava na području Velike Gorice

Hrvatske vode su pri završetku radova na još jednom projektu u sustavu obrane od poplava. Riječ je o nasipima na području grada Velike Gorice, desni nasip između naselja Donje Bukevje i naselja Drnek.

Završena druga etapa radova na samoborskim nasipima

Hrvatske vode su i prije roka završile drugu etapu radova na izgradnji lijevog i desnog uspornog nasipa Gradne kojim se osigurava zaštita od štetnog djelovanja voda. Riječ je o nasipu na samoborskom području odnosno desnom zaobalju rijeke Save...

Očevidnici iz Priloga 1.A iz Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda

U razdoblju od stupanja na snagu Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda prikupljani su upiti u svezi popunjavanja obrazaca očevidnika iz Priloga 1.A o: mjesečnoj i godišnjoj količini ispuštene otpadne vode (Obrazac A 1 i A 2...

U Poreču potpisani ugovori za četiri pročistača vrijedni više od 291 milijun kuna

Danas je u Poreču, u sklopu projekta Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, potpisan ugovor za izgradnju četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te postrojenje za solarno sušenje i kompostiranje mulja.

Operativni sastanak na međudržavnoj razini o upravljanju poplavnim rizicima na slivu rijeke Save

Dana 23.07.2015. generalni direktor Hrvatskih voda sa suradnicima posjetio je prostorije budućeg sjedišta Vodnogospodarskog odjela za srednju i gornju Savu u Slavonskom Brodu, nakon čega je u prostorijama Brodsko-posavske županije održan...

Svečano otvoren sustav navodnjavanja u Kaznionici Valtura

Sustav navodnjavanja u Kaznionici Valtura

Plan navodnjavanja Istarske županije izrađen je još 1998. godine kao prvi planski dokument iz područja navodnjavanja u Republici Hrvatskoj. U sklopu provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištima i vodama u...

Metodologija primjene kombiniranog pristupa

Sukladno odredbama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine broj 80/2013, 43/2014 i 27/2015) Hrvatske vode donijele su Metodologiju primjene kombiniranog pristupa, koja stupa na snagu osmog dana od dana objave na...

Završeni radovi na izgradnji nasipa na području Gornjeg Mekušja

Generalni direktor Ivica Plišić sa svojim je suradnicima i novinarima obišao završene radove zahvata „Desni nasip Korane, desni nasip Kupe i prokop Korana s rješenjem odvodnje na području Gornjeg Mekušja“. Riječ je o trećoj fazi projekta u...

Javna rasprava – dodaci uz nacrt Zakona o vodnim uslugama

Uz nacrt Zakona o vodnim uslugama javnost upućujemo i na:

- video prezentaciju glavnih odrednica iz nacrta Zakona o vodnim uslugama
- Terminski plan provedbe Zakona o vodnim uslugama
- Uredbu o uslužnim područjima (NN 67/...

Svečano obilježen početak radova na rekonstrukciji obalnog pojasa rijeke Dunav u Vukovaru

Početak radova na rekonstrukciji obalnog pojasa rijeke Dunav u Vukovaru

Svečano su obilježeni počeci radova na rekonstrukciji obaloutvrde i obalnog pojasa rijeke Dunav na području grada Vukovara. Riječ je o još jednoj investiciji Hrvatskih voda kojom se nastoji pridonijeti gospodarskom napretku navedenog područja te...

Stranice