Hrvatske vode
 

Otvoren natječaj za sufinanciranje projekata nevladinih udruga

Hrvatske vode svake godine objavljuju natječaj za sufinanciranje projekata nevladinih udruga. Na natječaj se mogu prijaviti pravne osobe koje su registrirane kao udruge, a bave se pitanjima vezanim uz upravljanje vodama, za sufinanciranje...

Prirodna državna granica i rijeka iznimne bioraznolikosti: Drava

U vrućim ljetnim danima nastavljamo serijal tekstova o velikim hrvatskim rijekama. Nakon Dunava, Save, Kupe te rijeka jadranskog sliva donosimo tekst o zanimljivostima i činjenicama rijeke Drave.

Oglas

Potpuno izvlaštenje nekretnina radi regulacije i uređenja potoka Guštiraj u k.o. Rakitje

Potpisan ugovor o dodjeli 369 milijuna kuna iz EU fondova

Potpisan je ugovor o dodjeli 369 milijuna kuna iz EU fondova za projekt Krk ukupne vrijednosti 638 milijuna kuna.

Oglas

Potpuno izvlaštenje nekretnina radi regulacije vodotoka Ričine u Zadru na dionici od mosta na Gaženičkoj cesti do uzvodnog mosta na Državnoj cesti D8 - 1. faza na katastarskim česticama u katastarskoj općini Zadar.

Potpisani ugovori u vrijednosti od 2,3 milijarde kuna

Projekti za koje su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava kao i ugovori o sufinanciranju su Poreč, Osijek, Vukovar, Županja, Nova Gradiška, RVS Osijek i Vodice, važni su projekti vodno-komunalne infrastrukture kojima će se...

Javni poziv za nacionalno sufinanciranje LIFE projekata

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode osigurali su nacionalno sufinanciranje projekata usmjerenih na održivo upravljanje vodnim resursima i poboljšanje stanja okoliša koji se u 2017. godini prijavljuju na natječaj Programa...

Četvrt stoljeća tradicije časopisa „Hrvatska vodoprivreda“

Iz tiska je izašao novi broj časopisa Hrvatska vodoprivreda u izdanju Hrvatskih voda. Srpanjsko, ljetno izdanje Hrvatske vodoprivrede obilježilo je četvrt stoljeća dugu tradiciju svoga postojanja. U srpnju davne 1992.

Otok Brač obilježio pola stoljeća postojanja vodoopskrbnog sustava za srednjodalmatinske otoke

U Postirama na otoku Braču svečano je postavljena skulptura Voda akademskog kipara Emila Trutanić. Spomen je to na početak izgradnje vodoopskrbnog sustava za srednjodalmatinske otoke prije gotovo pola stoljeća.

Obavijest o stanju na vodotocima

Uslijed visokih temperatura i niskih vodostaja na vodotocima znatno pada vrijednost otopljenog kisika u vodi. Pri padu kisika < 4,0 mg/l dolazi do zijeva riba, a kod još nižih vrijednosti otopljenog kisika 1-2 mg/l i uginuća riba.

Stranice