Hrvatske vode
 

Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava

Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava

Na temelju odredbi iz članaka 110., 111. i 112. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) kojima je u hrvatsko zakonodavstvo transponirana Direktiva 2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23.

Završeni radovi na nasipu u Rajevom Selu

Nasip u Rajevom selu

Danas tijekom dana dovršena je izrada novog nasipa na lokaciji prodora u Rajevom Selu čime je, uz ranije obnovljeni nasip u Račinovcima, postignuta potpuna zaštita zaobalja od poplavnih voda.

Obilazak gradilišta Lateralnog kanala

Lateralni kanal

Tijekom jučerašnjeg radnog posjeta generalnog direktora Hrvatskih voda Ivice Plišića VGO-u u Osijeku,  - Vodnogospodarskom odjelu za Dunav i donju Dravu Osijek, g. Plišić  je obišao i  gradilišta Lateralnog kanala Kneževi Vinogradi-Zmajevac.

Radni posjet u sklopu Projekta zaštite od onečišćenja na priobalnom području II (Projekt Jadran)

Potprojekt Medulin

Danas je generalni direktor Hrvatskih voda, Ivica Plišić,  sa zamjenikom Dankom Holjevićem  i svojim suradnicima:  Darkom Višnjićem, direktorom VGO Rijeka, Narcizom Dalsasom, voditeljem Jedinice za provedbu Projekta,   u sklopu  radnog  posjeta...

Dnevno izvješće o obrani od poplava na području Sektora D

Tijekom proteklih 24 sata nisu pale veće količine novih oborina na slivu rijeke Save na području Republike Slovenije, što je utjecalo na postupnu stabilizaciju i opadanje vodostaja rijeke Save na području grada Zagreba.

Dnevno izvješće o obrani od poplava na području Sektora D

Tijekom protekle noći na slivu rijeke Save na području Republike Slovenije pale su manje količine oborina od prognoziranih, što je značajno smanjilo prethodno prognozirane i očekivane protoke rijeke Save na ulaznom profilu u Republiku Hrvatsku na...

Vremenska prognoza i stanje vodostaja, 7.11.2014.

U prilogu se nalazi vremenska prognoza i stanje vodostaja na dan 7.11.2014.

Odluke o izboru kandidata za zapošljavanje

U prilogu se nalaze odluke o izboru kandidata za zapošljavanje na radnom mjestu tehničar u Zagrebu i radnom mjestu samostalni inženjer u Osijeku.

Održana prezentacija FIDIC-ovih općih i posebnih uvjeta ugovora

Prezentacija FIDIC-ovih općih i posebnih uvjeta ugovora

Dana 6. studenog 2014. održana je prezentacija Knjige 2 - Standardni ugovorni dokumenti dokumentacije za nadmetanje za radove za FIDIC „crvenu“ i „žutu“ knjigu.

Prognoza i stanje vodostaja za područje srednje i donje Save od 09:00 sati 06.11.14.

Vodostaji rijeke Save tijekom protekla 24 sata bili su u daljnjem opadanju nizvodno od Rugvice, dok su na uzvodnom dijelu u porastu , sve kao posljedica pale oborine na slivu rijeke Save u Sloveniji, pri čemu je za dionice mjerodavnih vodomjera...

Stranice