Hrvatske vode
 

Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina

Hrvatske vode pristupaju izgradnji „Retencije Ogulin s pripadajućim objektima na zemljištu“ u k.o. Ogulinski Hreljin, Sveti Petar i Vitunj.

Opća uredba o zaštiti podataka

Dana 25. svibnja 2018.  stupila je na snagu  Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679. (GDPR)

Uredba je obvezujuća i izravno je primjenjiva na sve organizacije koje  koriste odnosno obrađuju osobne...

Započela druga faza radova na EU projektu Poreč

Provedba projekta Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča podijeljena je u dvije faze, prva faza projekta financirala se kroz Operativni program Zaštita okoliša 2007. – 2013. dok se druga faza projekta financira...

Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina

Hrvatske vode pristupaju izgradnji „Retencije Ogulin s pripadajućim objektima na zemljištu“ u k.o. Ogulinski Hreljin, Sveti Petar i Vitunj.

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin

U varaždinskom naselju Črnec Biškupečki otvoreno je gradilište u sklopu projekta "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin".

Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić boravio je...

Na akumulaciji Kešinci započeli radovi vrijedni 13 milijuna kuna

Uređenjem pristupne ceste do mjesta buduće brane započeli su radovi na izgradnji Akumulacije Kešinci, treće akumulacije (uz Borovik i Koritnjak) na slivu rijeke Vuke na području Osječko-baranjske županije.

Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj i Dan bioraznolikosti

Povodom Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu i Javna ustanova Maksimir organiziraju edukativno zabavni program...

Potpisani ugovori za Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok

U Ivanić Gradu su potpisani ugovori o sufinanciranju te dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok.

Međunarodna suradnja Hrvatske i Srbije na projektu FORRET

Projekt FORRET je zajednički projekt institucija iz Hrvatske i Srbije koje se bave upravljanjem vodama i šumama, uključujući i zaštitu prirode i očuvanje bioraznolikosti po kojem je projektno područje prekograničnog sliva Save sa prirodnim...

Četiri godine nakon poplava u istočnoj Hrvatskoj

Prije četiri godine, na današnji dan, velike poplave pogodile su istočnu Hrvatsku. Prirodnu katastrofu uzrokovala je jaka ciklona i višednevne padaline.

Stranice