Hrvatske vode
 

Obavijest o zaprimanju eRačuna

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 94/18.) javni naručitelji su od 01. prosinca 2018. godine obvezni u postupcima javne nabave zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi EU normi (2014/55/EU).

Oglas

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Belaj za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje nasipa uz desnu obalu Mrežnice te lijevu i desnu obalu Korane za zaštitu naselja Logorište, Mala Švarča i Turanj, 2. Skupine – mjera 2

Prva obavijest o održavanju 7. hrvatske konferencije o vodama „Hrvatske vode u zaštiti okoliša i prirode“

U Opatiji će se od 30. svibnja do 1. lipnja 2019. godine održati 7. hrvatska konferencija o vodama - „Hrvatske vode u zaštiti okoliša i prirode“. Cilj konferencije je da se kroz četiri tradicionalne znanstveno - stručne teme

Video trailer Drava Life projekta o bioraznolikosti

Pogledajte novi video i uživajte u ljepoti bioraznolikosti na području Drava LIFE projekta u Hrvatskoj!

Šljunčane i pješčane obale ključna su staništa riječnih ptica koje se gnijezde u šljunku i pijesku. Prirodne strme riječne obale dom su bregunice (Riparia riparia), žute pčelarice (Merops apiaster) i vodomara (Alcedo atthis). Orao štekavac (Haliaeetus albicilla) i crna roda (Ciconia nigra) također su prisutni u tom području. Drava je također poznata po najvećoj biološkoj raznolikosti riba u Republici Hrvatskoj sa čak 70 zabilježenih ribljih vrsta.

Javni poziv za prikupljanje ponuda

Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju dionica/udjela iz portfelja Hrvatskih voda

Pozivnica na radionicu na temu "Upravljanje rizicima od poplava i metodologija poplavnih šteta na prekograničnim slivovima"

Radionica na temu "Upravljanje rizicima od poplava i metodologija poplavnih šteta na prekograničnim slivovima" održati če se u utorak 27. studenog 2018. godine u 10.30 sati u Hrvatskim vodama, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, dvorana 28A. Radionica se održava u sklopu provedbe planiranih aktivnosti na radnom paketu RP T8 – Podizanje svijesti i institucionalno jačanje kroz Projekt Frisco1, financiran iz Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska.

UNICEF-ov Kidstakeover dan u Hrvatskim vodama

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana djeteta, 20. studenoga, UNICEF je pozvao tvrtke i institucije u Hrvatskoj da otvore svoja vrata djeci i njihovu sudjelovanju u odlukama koje na njih utječu. Na taj dan djeca širom svijeta "preuzimaju" ključne uloge u medijima, politici, poslovanju, sportu i zabavi kako bi pomogla u spašavanju dječjih života, borbi za njihova prava i ostvarivanju njihova potencijala.

Godinu dana od „Ogulinskog modela“ rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

Prošlo je godinu dana od početka rada na tzv. „Ogulinskom modelu“ rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u projektu obrane od poplave grada Ogulina. Nakon godinu dana rada ovaj se model pokazao iznimno učinkovit te su svi sudionici/partneri koji su uključeni u ovaj način rada na imovinsko-pravnim odnosima, suglasni da je ovaj jedinstven model u Hrvatskoj dobar primjer kako se sinergijom svih sudionika mogu postići mnogo bolji učinci. Prezentirano je to i podacima koji su najbolji pokazatelj uspješnosti, a oni kažu da je u godinu dana otkad su pravni timovi krenuli rješavati imovinsko-pravne poslove na ovom projektu broj riješenih predmeta povećan za 7 puta. Od ukupno 790 čestica, u obuhvatu Sporazuma je njih 339.

Otvoreni radovi na projektima poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture u Delnicama, Fužinama i Brod Moravicama

U Fužinama su otvoreni radovi na projektima poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture u Delnicama, Fužinama i Brod Moravicama.

Potpisan ugovor o rješavanju sustava odvodnje naselja Karanac

Ugovorom o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području aglomeracije Kneževi Vinogradi koji je potpisan danas u Kneževim Vinogradima započelo je rješavanje sustava odvodnje naselja Karanac. Ugovor su potpisali generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i direktor Baranjskog vodovoda d.o.o. Mario Kovač. Potpisivanju je nazočio i ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc Tomislav Ćorić. Hrvatske vode ovim ugovorom sufinanciraju početak izgradnje prve faze kanalizacije naselja Karanac u kojoj je predviđena izgradnja spojnog tlačnog cjevovoda između naselja Karanac i Kneževi Vinogradi te pripadajuća crpna stanica.

Stranice