Hrvatske vode
 

Međunarodni projekt za smanjenje rizika od poplava na slivu rijeke Sutle

U narednim mjesecima partneri iz Slovenije i Hrvatske, Direkcija za vode Republike Slovenije, kao vodeći partner, i Hrvatske vode, kao partner projekta, provodit će aktivnosti na Projektu Frisco 2.1 - „Modernizacija i nadgradnja brane Vonarje”, kao nastavak nestrukturnih mjera i aktivnosti provedenih kroz Projekta Frisco 1, pri čemu Projekt Frisco 2.1 predstavlja strukturnu mjeru za smanjenje rizika od poplava na slivu rijeke Sutle.

256 milijuna kuna za modernizaciju vozila vatrogasnih postrojbi

Projektom „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH“ povećavamo spremnost, funkcionalnost i kapacitete vatrogasnog sustava u Republici Hrvatskoj

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske“ potpisali su danas ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović i generalni direktor Hrvatskih voda mr. sc. Zoran Đuroković.

Modernizacija radiokomunikacijske opreme sustava civilne zaštite

Novom, modernom opremom doprinijet će se sveukupnoj sposobnosti reakcije u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Modernizacija radiokomunikacijske opreme sustava civilne zaštite“ potpisali su ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović i generalni direktor Hrvatskih voda mr. sc. Zoran Đuroković.

Oglas

Hrvatske vode, Zagreb pristupaju izgradnji „Retencije Ogulin s pripadajućim objektima na zemljištu“ u k.o. Ogulinski Hreljin, Sveti Petar i Vitunj.

Konferencijom o klimatskim promjenama obilježen Dan Hrvatskih voda

Hrvatske vode obilježile su 142. godinu organiziranog upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj i Dan Hrvatskih voda. Vodno gospodarstvo ima iznimnu ulogu u društvenom i gospodarskom razvoju Hrvatske jer je voda neprocjenjiv prirodni resurs. Dan Hrvatskih voda obilježen je Konferencijom o klimatskim promjenama.

Izašao je novi broj časopisa Hrvatska vodoprivreda

Pozivamo vas da prelistate novi broj časopisa Hrvatska vodoprivreda koji je moguće pregledati i na web stranicama Hrvatskih voda, čime smo omogućili uvid u sadržaj većem broju čitatelja.

Video trailer Drava Life projekta

Riječni ekosustavi među najugroženijim su ekosustavima u Europi. Unutar projektnog područja Drava Life projekta, Drava je jedna od posljednjih poluprirodnih rijeka u srednjoj Europi.

Područje projekta DRAVA LIFE obuhvaća dužinu od 310 km i uključuje četiri NATURA 2000 područja na površini od 67.800 hektara od Dubrave Križovljanske (322,8 rkm) do Osijeka (15 rkm). U projekt je uključena cijela dužina Drave u Hrvatskoj, osim dijela od Osijeka do ušća u Dunav (Park prirode Kopački Rit).

Oglas

Hrvatske vode pristupaju izgradnji „Retencije Ogulin s pripadajućim objektima na zemljištu“ u k.o. Ogulinski Hreljin, Sveti Petar i Vitunj.

Potpisani ugovori za četiri EU projekta u iznosu od 1,5 milijarde kuna

U Hrvatskim vodama su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava te ugovori o sufinanciranju za EU projekte poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području gradova: Novi Vinodolski, Novalja, Umag i Vrbovec. Ugovore su potpisali ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i krajnji korisnici, vodno-komunalne tvrtke.

Ukupna vrijednost četiri projekta iznosi 1,5 milijarde kuna od čega Je 852 milijuna kuna bespovratnih sredstva EU-a što predstavlja 10,68% ukupno alociranih sredstava za projekte vodno – komunalne infrastrukture. Razdoblje provedbe projekata je od 2018. – 2023. godine.

U Karlovcu započeli radovi na izgradnji nasipa na Kupi

Svečano je obilježen početak radova na gradnji treće etape lijevoobalnog nasipa rijeke Kupe uzvodno od željezničkog mosta u Karlovcu do Brodaraca. Vrijednost radova izgradnje treće etape nasipa je 3,5 milijuna kuna, radovi će trajati 12 mjeseci, a gradnju nasipa financiraju Hrvatske vode. Nasip će od velikih voda rijeke Kupe štititi naselja Drežnik, Hrnetić, Novaki i Donje Pokuplje.

Stranice