Hrvatske vode
 

Sastanak radne grupe Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav

U Minhenu je održan 23. sastanak radne grupe komunikacijskih stručnjaka Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav. Na operativnom sastanku radne skupine raspravljalo se o komunikacijskoj strategiji, predstojećim aktivnostima svih uključenih zemalja članica Komisije, organizaciji Dana Dunava, zajedničkom istraživanju rijeke Dunav (JDS4) za 2019. godinu, o potrebi sudjelovanja javnosti u izradi nacrta trećeg Plana upravljanja rijekom Dunav te izradi nacrta drugog Plana upravljanja rizikom od poplava na slivu rijeke Dunav sukladno Okvirnoj direktiva o vodama (WFD).

Najveći LIFE projekt u Hrvatskoj na rijeci Dravi

U Varaždinu su predstavljene dosadašnje i nadolazeće aktivnosti prilikom završetka prve projektne faze Drava LIFE europskog projekta u Hrvatskoj.

Održani info dani u osnovnim školama

Povodom Svjetskog dana voda i Svjetskog dana šuma, u sklopu aktivnosti Podizanje razine svijesti o poplavama, od 19.- 21.03.2018. godine održani su edukativni info dani u Osnovnim školama “Antun i Stjepan Radić” u Gunji, “Ivan Filipović” u Račinovcima te u tri osnovne škole jednog od područja koje je najviše bilo pogođeno poplavama 2014. godine u Srbiji (općina Šid).

WWF proveo prvi proces reintrodukcije i repopulacije riječnih biljaka u Hrvatskoj

Proteklog tjedna na 3 lokacije uz rijeku Dravu u Koprivničko-križevačkoj županiji proveden je prvi proces reintrodukcije i repopulacije riječnih biljaka na prostoru Hrvatske. WWF – Svjetska organizacija za zaštitu prirode provela je ovu aktivnost unutar DRAVA LIFE projekta, financiranog kroz LIFE program Europske Unije.

Predstavljanje Priručnika za ishođenje akata za gradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje sa pripadajućim građevinama financiranih sredstvima EU

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u suradnji sa Hrvatskim vodama i uz potporu Europske unije izdalo je novi Priručnik za ishođenje akata za gradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje sa pripadajućim građevinama financiranih sredstvima EU. Priručnik je sustavan prikaz dokumenata i radnji nužnih za ishođenje akta za gradnju na temelju Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju te drugih propisa nužnih za ispunjenje iste svrhe uz opis sadržaja tih dokumenata i pospješivanje razumijevanja ključnih pitanja i postupaka u vezi sa izdavanjem akta za gradnju vodno-komunalnih građevina.

Konferencija o gospodarenju vodama u Hrvatskoj

U tijeku je Konferencija o gospodarenju vodama u Hrvatskoj na kojoj kao jedan od panelista prisustvuje i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković uz ostale eminentne stručnjake iz područja vodnog gospodarstva i energetike.

Konferenciju o gospodarenju vodama organizira Slobodna Dalmacija pod pokroviteljstvom predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

Počinje druga faza rekonstrukcije i izgradnje šibenske komunalne mreže vrijedna 496 milijuna kuna

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta Sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik potpisali su ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda g. Zoran Đuroković i direktor Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik g. Frane Malenica.

Ukupna vrijednost Projekta Šibenik je 496.281.362,50 kuna (s PDV-om) od čega su prihvatljivi troškovi 397.025.090,00 kuna. Projekt će se s 272.004.105,52 kuna, a što je 68,51% prihvatljivih troškova, sufinancirati bespovratnim EU sredstvima iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

335 milijuna kuna iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje

Potpisano 10 ugovora o provedbi projekata za sustav vodoopskrbe i odvodnje na području Gorskog kotara, projekt razminiranja, modernizacije strukovnog i visokog obrazovanja i razvoj poduzetništva

Priopćenje za javnost: Prognoza i stanje vodostaja

Na svim područjima koja su u protekla dva tjedna bila ugrožena visokim vodostajima rijeka situacija se stabilizira te su svi vodostaji u opadanju. Također, od danas prestaje potreba za ispomoći Oružanih snaga Republike Hrvatske kao i svih ostalih hitnih službi (HGSS, vatrogasci). Hrvatske vode će nastaviti s provedbom mjera obrane od poplava vlastitim snagama i sredstvima“.

Priopćenje za javnost: Prognoza i stanje vodostaja

Rijeka Kupa
Vodostaj rijeke Kupe u Karlovcu trenutačno iznosi +240 cm i opao je za više od 5 metara s tendencijom daljnjeg opadanja od 10 cm/sat.

Stranice