Hrvatske vode
 

Godinu dana od „Ogulinskog modela“ rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

Prošlo je godinu dana od početka rada na tzv. „Ogulinskom modelu“ rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u projektu obrane od poplave grada Ogulina. Nakon godinu dana rada ovaj se model pokazao iznimno učinkovit te su svi sudionici/partneri koji su uključeni u ovaj način rada na imovinsko-pravnim odnosima, suglasni da je ovaj jedinstven model u Hrvatskoj dobar primjer kako se sinergijom svih sudionika mogu postići mnogo bolji učinci. Prezentirano je to i podacima koji su najbolji pokazatelj uspješnosti, a oni kažu da je u godinu dana otkad su pravni timovi krenuli rješavati imovinsko-pravne poslove na ovom projektu broj riješenih predmeta povećan za 7 puta. Od ukupno 790 čestica, u obuhvatu Sporazuma je njih 339.

Otvoreni radovi na projektima poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture u Delnicama, Fužinama i Brod Moravicama

U Fužinama su otvoreni radovi na projektima poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture u Delnicama, Fužinama i Brod Moravicama.

Potpisan ugovor o rješavanju sustava odvodnje naselja Karanac

Ugovorom o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području aglomeracije Kneževi Vinogradi koji je potpisan danas u Kneževim Vinogradima započelo je rješavanje sustava odvodnje naselja Karanac. Ugovor su potpisali generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i direktor Baranjskog vodovoda d.o.o. Mario Kovač. Potpisivanju je nazočio i ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc Tomislav Ćorić. Hrvatske vode ovim ugovorom sufinanciraju početak izgradnje prve faze kanalizacije naselja Karanac u kojoj je predviđena izgradnja spojnog tlačnog cjevovoda između naselja Karanac i Kneževi Vinogradi te pripadajuća crpna stanica.

Obilazak radova na povezivanju vodoopskrbnog sustava Slavonski Brod - Sikirevci

U tijeku su radovi na povezivanju vodoopskrbnog sustava Slavonski Brod na vodocrpilište Istočna Slavonija - Sikirevci. Radovi se odvijaju u dvije faze čime se građanima s područja Slavonskog Broda osigurava dovoljna količina vode za ljudsku potrošnju. Radove su obišli ministar zaštite okoliša i energetike dr.sc. Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković sa svojim suradnicima, načelnik Općine Sikirevci Josip Nikolić, gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara, direktor Vodovoda Slavonski Brod Stjepan Aščić, direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije Dražen Milinković.

 

U okviru Projekta FRISCO1, dana 25.10.2018. održana terenska radionica u Lonjskom polju - primjena mjera zelene infrastrukture na smanjenju rizika od poplava

U organizaciji Hrvatskih voda, vodećeg partnera Projekta FRISCO1, 25. listopada 2018.g. održana je terenska radionica pod nazivom „Primjena mjera zelene infrastrukture na smanjenju rizika od poplava u Republici Hrvatskoj“ na lokaciji prijemnog i edukativnog centra Krapje, uz obilazak retencije Lonjsko polje, ustave Trebež, te lokacije početka Južnog nasipa. Radionici su prisustvovali predstavnici radnih i provedbenih timova partnera projekta FRISCO1, odnosno predstavnici Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), Hrvatskih voda (HV) iz Hrvatske, te predstavnici Agencija RS za zaštitu okoliša (ARSO), Direkcija RS za vode (DRSV) iz Slovenije.

Predstavljanja slikovnica uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja započela i u novoj školskoj godini

Prvom prezentacijom u OŠ Vjenceslava Novaka u Zagrebu započeo je novi ciklus predstavljanja edukativnih slikovnica u školskoj godini 2018./2019. Od 2014. godine, kada je održana prva prezentacija slikovnice „Život uz rijeku – Poplave“ na poziv Dječje knjižnice Marina Držića iz Zagreba, interes za edukativnim slikovnicama i prezentacijama raste iz godine u godinu te je do danas na poziv učitelja i odgajatelja održano 214 prezentacija u osnovnim školama i vrtićima diljem Hrvatske i educirano preko 8900 djece. Gotovo tridesetak poziva iz osnovnih škola i vrtića već je zabilježeno u rasporedu za 2019. godinu i spremno čeka dolazak Hrvoja i predavača iz Hrvatskih voda koji donose na poklon slikovnice za svakog učenika. Potvrda je to uspješnosti i prihvaćenosti programa Hrvatskih voda koji je dobio podršku Agencije za odgoj i obrazovanje te Ministarstva znanosti i obrazovanja.   

Prije 54 godine rijeka Sava poplavila je Zagreb

Poplava u Zagrebu 1964. godine najveća je prirodna katastrofa koja je do sada pogodila Zagreb. Rijeka Sava izlila se iz korita i poplavila je trećinu grada. Vodostaj Save počeo je brzo rasti, no uzbuna nije oglašena i građani nisu alarmirani na vrijeme.

Poziv na natječaj „Najmlađi za vode Hrvatske 2018.-2019.“

Pozivamo učenike i nastavnike osnovnih škola da se uključe u natječaj Hrvatskih voda pod nazivom „Najmlađi za vode Hrvatske 2018. - 2019.“ s temom „Nikoga ne smijemo ostaviti po strani – svi trebamo vodu!“  usklađenog s temom Svjetskog dana voda 2019. „Leaving No One Behind (Human Rights and Refugees)“, čiji radovi trebaju obraditi pitanja: zašto je voda važna za život i čovjeku; tko i kako onečišćuje vode i okoliš; kako možemo smanjiti onečišćenje voda i okoliša; je li otpadna voda otpad i može li se ponovno upotrijebiti; možemo li koristiti zdence, česme i izvore u nedostatku javnih vodoopskrbnih sustava; kako možemo smanjiti upotrebu vode iz plastičnih boca i povećati korištenje vode za piće iz slavina; može li voda uzrokovati humanitarnu krizu i koje skupine ljudi su najugroženije po pitanju pristupa i korištenju voda; mogu li klimatske promjene i poplave utjecati na kvalitetu i dostupnost pitke vode; kako očuvati šume, livade, močvare i druge prirodne resurse od degradacije i uništenja; kako očuvati prirodne podzemne spremnike vode od negativnih utjecaja čovjeka; kako možemo smanjiti onečišćenje vode i štedjeti vodu u domaćinstvu; možemo li izborom hrane utjecati na smanjenje potrošnje vode za proizvodnju namirnica, itd.

Međunarodni dan borbe protiv prirodnih katastrofa

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa posvećen je očuvanju okoliša i sprečavanju rizika od prirodnih katastrofa.  Inicijativa je započela 1989. godine nakon poziva Opće skupštine Ujedinjenih Naroda koja Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa vidi kao način promoviranja kulture svijesti o rizicima i smanjenju rizika što uključuje prevenciju katastrofa, ublažavanje posljedica i spremnost na odgovor. Do 2009. godine kao dan smanjenja rizika obilježavala se druga srijeda u listopadu, a nakon 2009. godine usvojen je 13. listopada kao Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa.

Započeo projekt Danube Floodplain

Početnim sastankom projekta DANUBE FLOODPLAIN započinje 30 mjeseci intenzivne prekogranične suradnje širom sliva rijeke Dunav.

Službeni početni (kick-off) sastanak i prvi skup dionika projekta DANUBE FLOODPLAIN (Smanjivanje rizika od poplava revitalizacijom poplavnih područja duž rijeke Dunav i njenih pritoka) održani su 27. – 28. rujna 2018. u hotelu Capital Plaza u Bukureštu, Rumunjska.

Stranice