Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

EU fondovi

Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije, Republika Hrvatska postala je korisnica sredstava iz europskih fondova. Europski fondovi su zamišljeni kao financijski instrumenti koji podupiru provedbu pojedine politike Europske unije u zemljama članicama, a Republika Hrvatska moći će koristiti sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda te Kohezijskog fonda.

Hrvatske vode imaju dugotrajno iskustvo u upravljanju projektima sufinanciranim iz EU fondova počevši od IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) pretpristupnog fonda sve do sadašnjih vrlo izdašnih Strukturnih fondova.

Uloga Hrvatskih voda mijenjala se kako se mijenjala uloga svih tijela, odnosno kako su se mijenjale okolnosti i razvoj sustava upravljanja EU sredstvima. Hrvatske vode danas spadaju među agencije koje su se najbolje pripremile za zahtjevne uloge i zadatke korištenje EU sredstava, te među rijetke koje su gotovo u potpunosti, u domeni svoje nadležnosti, zatvorile projektni ciklus od programiranja, planiranja, pripreme projekata, njihovog prihvaćanja, ugovaranja, provedbe, pa sve do preuzimanja projekata, te prošle zahtjevnu proceduru dobivanja tri akreditacije do sada.

Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU obavlja funkcije Posredničkog tijela razine 2 za Operativni program „Zaštita okoliša 2007.-2013.“ u sektoru voda (Prioritet 2). Razvio se iz Jedinice za pripremu i provedbu projekta sufinanciranih sredstvima EU tijekom procesa prilagodbe legislativnih okvira po ulasku Republike Hrvatske u Europsku uniju. Sektor čine četiri Službe koje obavljaju poslove odabira projekata, kontrol postupaka nabave i kontrolu provedbe projekata sufinanciranih europskim sredstvima te koordiniraju aktivnosti Hrvatskih voda i krajnjih korisnika kojima se omogućava učinkovito korištenje europskih sredstava u sektoru voda.

 

DiagramDiagram
Sluzba za odabir projekata Sluzba za odobrenje postupka nabave Sluzba za provedbu projekata Sluzba za razvoj sustava upravljanja