Hrvatske vode
 

Priopćenje za javnost: Prognoza i stanje vodostaja

PROGNOZA I STANJE VODOSTAJA

Tijekom protekla 24 sata značajnija količina novih oborina pala je na gornjem toku sliva rijeke Save u Sloveniji. Ove oborine u kombinaciji s onima od prethodnog dana utjecale su na formiranje vodnog vala rijeke Save u Sloveniji čiji se vrh očekuje na Jesenicama oko ponoći. S obzirom da je ipak pala nešto manja količina oborina od prognoziranih, maksimalni protok rijeke Save na Jesenicama ne bi trebao premašiti 2200 m3/s (jučerašnja prognoza bila je 2500 m3/s). Prema trenutačno raspoloživim prognostičkim modelima tijekom iduća 24 sata nešto veća količina oborina očekuje se na području sliva rijeke Save i Kupe u Republici Sloveniji te sliva Kupe-Dobre u Hrvatskoj, kao i području Like i Kvarnera. Ipak, ove količine kišnih oborina reda veličine 20-30 mm ne bi trebale dovesti do ozbiljnijeg pogoršanja situacije na terenu u smislu daljnjeg znatnijeg porasta vodostaja već će utjecati prvenstveno na dugotrajnost relativno visokih vodostaja.

Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana

Tijekom noći došlo je do opadanja svih vodostaja na području Vodnogospodarskog odjela za slivove sjevernog Jadrana te su ukinute sve mjere redovne i izvanredne obrane od poplava (rijeka Mirna, rijeka Dragonja, rijeka Kupa – gornji tok). Jutros je za promet ponovno otvorena cesta Lukovdov-Zapeć-Blaževci. Na snazi su ostale mjere pripremnog stanja obrane od poplava. U drugom dijelu dana očekuje se ponovni porast vodostaja rijeke Kupe u gornjem toku (Hrvatsko-Selo Kupa) kada je moguće ponovno uvođenje redovnih i izvanrednih mjera obrane od poplava sa sličnim maksimalnim visinama vodostaja kao i proteklog dana.

Rijeka Sava

Očekivani maksimalni protok rijeke Save na ulaznom profilu iz Slovenije u Hrvatsku očekuje se oko ponoći i ne bi trebao premašiti 2200 m3/s dok očekivani maksimalni vodostaj rijeke Save ne bi trebao premašiti +380 cm, odnosno za grad Zagreb bile bi uvedene redovne mjere obrane od poplava. U slučaju potrebe otvorit će se i ustava Prevlaka kojom će se dio velikih voda rijeke Save upustiti u retenciju Lonjsko polje čime će se sniziti vodostaji rijeke Save nizvodno od Zagreba, odnosno na dionici od Rugvice pa do Siska.

Trenutačni vodostaj rijeke Save u Zagrebu u 13 sati iznosi +301 cm, vodostaj trenutno stagnira, ali iza 18 sati očekuje se novi porast, a očekivani maksimalni vodostaj ne bi trebao premašiti razinu od +380 cm.

Rijeka Kupa

Trenutačni vodostaj rijeke Kupe u Karlovcu 13 sati iznosi +619 cm. U iduća 24 sata očekuje se stagnacija vodostaja rijeke Kupe na području grada Karlovca.

Potrebno je napomenuti kako će nove najavljene oborine tijekom iduća 24 sata, a zatim i nove najavljene oborine u četvrtak zasigurno utjecati na produženu dugotrajnost visokih vodostaja rijeke Kupe u Karlovcu. Očekuje se kako će vodostaji rijeke Kupe u Karlovcu do kraja tjedna biti konstantno iznad +500 cm, ali i ispod razine od +700 cm što je granica redovne obrane od poplava.

Galerija