Hrvatske vode
 
Lokacija: 
Splavarska 2a
Osijek
Telefon: 
031/252-800

Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu

Ispostave

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Županijski kanal“
Lokacija: Antuna Mihanovića 29, Virovitica Telefon: 033/726-650
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Karašica-Vučica“
Lokacija: Trg Ante Starčevića 9, Donji Miholjac Telefon: 031/632-052
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Baranja“
Lokacija: Sv. Ivana Krstitelja 115, Darda Telefon: 031/740-161
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Vuka“
Lokacija: Splavarska 2a, Osijek Telefon: 031/252-880