Hrvatske vode
 
Lokacija: 
Vukovarska 35
Split
Telefon: 
021-309-400

Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana

Ispostave

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Dubrovačko primorje“
Lokacija: Vukovarska 8, Dubrovnik Telefon: 020/420-381
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Neretva-Korčula"
Lokacija: Trg Opuzenske bojne 5, Opuzen Telefon: 020/672-302
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Matica“
Lokacija: Težačka 3, Vrgorac Telefon: 021/674-075
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Vrljika“
Lokacija: Blajburška 133, Imotski Telefon: 021/250-350
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Srednjodalmatinsko primorje i otoci“
Lokacija: Vukovarska 35, Split Telefon: 021/309-404
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Cetina“
Lokacija: Miljenka Buljana 35, Sinj Telefon: 021/821-925
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Krka-Šibensko primorje“
Lokacija: Splitska 4, Šibenik Telefon: 022/217-297
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Zrmanja-Zadarsko primorje“
Lokacija: Rikarda Katalinića Jeretova 5, Zadar Telefon: 023/239-148