Hrvatske vode
 

Javni poziv za sufinanciranje programa smanjenja gubitaka

Sufinanciranje programa i pripadajućih projekata i aktivnosti smanjenja gubitaka vode u javnim vodoopskrbnim sustavima koji se generiraju u značajnim količinama u u Republici Hrvatskoj, predstavlja prioritet obzirom na smanjenje pritiska na vodna tijela te ima za cilj dugoročno uspostavljanje održivog upravljanja javnim vodoopskrbnim sustavima. Također, provedba programa smanjenja gubitaka u Republici Hrvatskoj ima za cilj i ujednačavanje standarda poslovanja javnih isporučitelja vodnih usluga.

Održan drugi operativni sastanak Projekta FORRET

U Vinkovcima je održan drugi operativni sastanak partnera Projekta FORRET na kojem se je, sa svim uključenim partnerima, dogovaralo o pripremi projektnih aktivnosti prve etape, uključujući prikupljanje podataka te izradu projektnih zadataka za projektne aktivnosti prve etape: bazu podataka vezano uz rizike od poplava, šume i zaštitu prirode i okoliš, zajednički monitoring uz postavljanje dvije nove vodomjerne postaje, po jedna sa svake strane granice, izradu hidrološko-hidrauličkog modela, studija upravljanja šumskim resursima, bioraznolikosti i smanjenja rizika od poplava

U Zadru potpisan sporazum o sanaciji šteta nastalih u rujanskim poplavama

Potpisan je Sporazum o sufinanciranju projekta zaštite voda, zaštite od štetnog djelovanja voda te sanacije šteta nastalih u rujanskim poplavama na području grada Zadra. Sporazum su, uz nazočnost ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava  Ćorića, potpisali gradonačelnik grada Zadra Branko Dukić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i direktor Odvodnje Grgo Peronje.

Projekt FRISCO1 uspješno završio s radionicama o podizanju svijesti javnosti o poplavama

Posljednja u nizu radionica o podizanju svijesti javnosti o poplavama za odrasle održana je u Brodu na Kupi. Kako smo već pisali, u sklopu projekta FRISCO1, tijekom studenog, održane su tematske interaktivne radionice o podizanju svijesti javnosti o poplavama u suradnji sa partnerima na projektu putem programa suradnje INTERREG Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.: Državnim hidrometeorološkim zavodom i Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, duž šest prekograničnih slivova: prekogranični sliv Bregana, prekogranični sliv Sutle, prekogranični sliv Drave, prekogranični sliv Mure, prekogranični sliv Dragonje i prekogranični sliv Kupe.

Održane završne dječje radionice projekta FRISCO na slivovima rijeka Dragonje i Kupe

U OŠ Mate Balote u Bujama i OŠ Ivana Gorana Kovačića u Delnicama dana 21., 22. i 23. studenog 2017. održane su dječje radionice o okviru projekta FRISCO1 čime je završen ciklus radionica ovog projekta i Radnog paketa T8 - PODIZANJE SVIJESTI I INSTITUCIONALNO JAČANJE  na području 6 prekograničnih slivova rijeka Kupe, Sutle, Drave (dio prekograničnog sliva od Markovca do Varaždina), Mure (dio prekograničnog sliva od Gibine do Podturena), Dragonje i Bregane.

Projekt FRISCO1 nastavlja s radionicama o podizanju svijesti javnosti o poplavama

Kako smo već pisali, u sklopu projekta FRISCO1, u tijeku su tematske interaktivne radionice o podizanju svijesti javnosti o poplavama, koje organiziraju Hrvatske vode, kao vodeći partner Projekta u suradnji sa hrvatskim partnerima na projektu, putem Programa suradnje INTERREG Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.: Državni hidrometeorološki zavod i Državna uprava za zaštitu i spašavanje, duž hrvatske strane šest prekograničnih slivova: prekogranični sliv Bregana, 6.11.2017.g., prekogranični sliv Sutle, 7.11.2017.g., prekogranični sliv Drave, 15.11.2017.g., prekogranični sliv Mure, 17.11.2017.g., prekogranični sliv Dragonje, 21.11.2017.g. i 22.11.2017.g., te prekogranični sliv Kupe, 23.11.2017. godine.

UNICEF-ov Kidstakeover dan u Hrvatskim vodama

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana djeteta, 20. studenoga, UNICEF je pozvao tvrtke i institucije u Hrvatskoj da otvore svoja vrata djeci i njihovu sudjelovanju u odlukama koje na njih utječu. Na taj dan djeca širom svijeta "preuzimaju" ključne uloge u medijima, politici, poslovanju, sportu i zabavi kako bi pomogla u spašavanju dječjih života, borbi za njihova prava i ostvarivanju njihova potencijala.

Dječje radionice projekta FRISCO u OŠ Cestica i OŠ Sv. Martin na Muri

OŠ Cestica na području sliva rijeke Drave i OŠ Sv. Martin na Muri na području sliva rijeke Mure, bile su domaćini projekta FRISCO 15. i 17. studenog 2017. u okviru provedbe dječjih edukativnih radionica kojima se najmlađe poučava o nastanku poplava te načinima zaštite, samozaštite i obrane od poplava.

Potpisan sporazum Grada Ogulina i Hrvatskih voda – brže do otkupa katastarskih čestica

U Ogulinu je potpisan sporazum kojim se pravni tim od deset pravnika iz Županijske uprave za ceste, Razvojne agencije „Karla “, KODOS-a , Općih bolnica Karlovac i Ogulin, Grada Ogulina i Karlovačke županije stavlja na raspolaganje za sređivanje imovinsko-pravnih odnosa u cilju realizacije projekta retencije rijeke Dobre kao rješenja obrane od poplava Ogulina i njegovih prigradskih naselja.

Održane prve dječje radionice u projektu FRISCO

Na području sliva rijeka Bregane i Sutle, 6. i 7. studenog održane su dvije edukativne dječje radionice u okviru projekta FRISCO u OŠ Milana Langa u Bregani i OŠ Josip Broz u Kumrovcu.

Stranice