Hrvatske vode
 

Konferencijom o klimatskim promjenama obilježen Dan Hrvatskih voda

Hrvatske vode obilježile su 142. godinu organiziranog upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj i Dan Hrvatskih voda. Vodno gospodarstvo ima iznimnu ulogu u društvenom i gospodarskom razvoju Hrvatske jer je voda neprocjenjiv prirodni resurs. Dan Hrvatskih voda obilježen je Konferencijom o klimatskim promjenama.

Izašao je novi broj časopisa Hrvatska vodoprivreda

Pozivamo vas da prelistate novi broj časopisa Hrvatska vodoprivreda koji je moguće pregledati i na web stranicama Hrvatskih voda, čime smo omogućili uvid u sadržaj većem broju čitatelja.

Video trailer Drava Life projekta

Riječni ekosustavi među najugroženijim su ekosustavima u Europi. Unutar projektnog područja Drava Life projekta, Drava je jedna od posljednjih poluprirodnih rijeka u srednjoj Europi.

Područje projekta DRAVA LIFE obuhvaća dužinu od 310 km i uključuje četiri NATURA 2000 područja na površini od 67.800 hektara od Dubrave Križovljanske (322,8 rkm) do Osijeka (15 rkm). U projekt je uključena cijela dužina Drave u Hrvatskoj, osim dijela od Osijeka do ušća u Dunav (Park prirode Kopački Rit).

Oglas

Hrvatske vode pristupaju izgradnji „Retencije Ogulin s pripadajućim objektima na zemljištu“ u k.o. Ogulinski Hreljin, Sveti Petar i Vitunj.

Potpisani ugovori za četiri EU projekta u iznosu od 1,5 milijarde kuna

U Hrvatskim vodama su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava te ugovori o sufinanciranju za EU projekte poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području gradova: Novi Vinodolski, Novalja, Umag i Vrbovec. Ugovore su potpisali ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i krajnji korisnici, vodno-komunalne tvrtke.

Ukupna vrijednost četiri projekta iznosi 1,5 milijarde kuna od čega Je 852 milijuna kuna bespovratnih sredstva EU-a što predstavlja 10,68% ukupno alociranih sredstava za projekte vodno – komunalne infrastrukture. Razdoblje provedbe projekata je od 2018. – 2023. godine.

U Karlovcu započeli radovi na izgradnji nasipa na Kupi

Svečano je obilježen početak radova na gradnji treće etape lijevoobalnog nasipa rijeke Kupe uzvodno od željezničkog mosta u Karlovcu do Brodaraca. Vrijednost radova izgradnje treće etape nasipa je 3,5 milijuna kuna, radovi će trajati 12 mjeseci, a gradnju nasipa financiraju Hrvatske vode. Nasip će od velikih voda rijeke Kupe štititi naselja Drežnik, Hrnetić, Novaki i Donje Pokuplje.

Hrvatske vode ulažu preko 37 milijuna kuna u Bjelovarsko-bilogorsku županiju u 2018.

Zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Valentin Dujmović i župan Bjelovarsko-bilogorske županije Damir Bajspredstavili su planirane projekte i investicije na području Bjelovarsko-bilogorske županije za ovu, ali i iduću godinu.

Aglomeraciji Novska 123 milijuna kuna za razvoj vodoopskrbe i odvodnje

U Novskoj su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Novska te ugovori o sufinanciranju projekta.

Projekt razvoja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Novska financira se bespovratnim sredstvima fondova Europske unije iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 123.631.284,60 kuna. Ukupni prihvatljivi troškovi su 98.905.027,68 kuna, a bespovratna sredstva Europske unije 70.105.921,45 kuna ili 70,88%. Preostali iznos odnosi se na nacionalno sufinanciranje Ministarstva zaštite okoliša, Hrvatskih voda i grada Novske. Riječ je o projektu koji će do 2020. godine donijeti značajna ulaganja u javnu vodoopskrbu i odvodnju na području aglomeracije Novska.

Humanitarna akcija „Plastičnim čepovima do skupih lijekova“

Djelatnici Hrvatskih voda i ove su godine uspješno sudjelovali u humanitarnoj akciji Udruge oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske „Plastičnim čepovima do skupih lijekova“. Akcijom koja se posljednja dva mjeseca provodila u Hrvatskim vodama prikupljeno je 20 kilograma čepova.

Oglas

Hrvatske vode pristupaju izgradnji Retencije Ogulin s pripadajućim objektima na zemljištu u k.o. Ogulinski Hreljin, Sveti Petar i Vitunj.

Stranice