Hrvatske vode
 

Oglas

Potpuno izvlaštenje nekretnina radi IZGRADNJE REGULACIJE VODOTOKA RIČINA U ZADRU na dionici od mosta na Gaženičkoj cesti do uzvodnog mosta na Državnoj cesti D8 - 4. faza na katastarskim česticama u katastarskoj općini Crno.

Međunarodni dan bez plastičnih vrećica

Međunarodni dan bez plastičnih vrećica, koji se brojnim aktivnostima širom svijeta obilježava 3. srpnja, postaje sve veći globalni pokret. Plastika je fantastična, ali način na koji je proizvodimo i na koji uklanjamo proizvode od plastike nije. Svi znamo da su plastične vrećice velika prijetnja za okoliš, posebice u vodenim ekosustavima, ali što se poduzima?

Mljet dobio vodu

Trideset godina nakon postavljanja podmorskog cjevovoda između poluotoka Pelješca i Mljeta, projekt je konačno dovršen u cijelosti te je Mljet danas dobio vodu. Od ponedjeljka započinju i prva priključenja kućanstava na vodoopskrbnu mrežu.

Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina

Hrvatske vode pristupaju izgradnji „Retencije Ogulin s pripadajućim objektima na zemljištu“ u k.o. Ogulinski Hreljin, Sveti Petar i Vitunj.

Zbog iznimno loših vremenskih uvjeta odgođena akcija čišćenja Dunava

Obilježavanje Međunarodnog dana Dunava akcijom čišćenja obale odgođeno je zbog iznimno loših vremenskih uvjeta. Novi termin akcije čišćenja obale Dunava u Iloku utvrdit će se uskoro.

Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina

Hrvatske vode pristupaju izgradnji „Retencije Ogulin s pripadajućim objektima na zemljištu“ u k.o. Ogulinski Hreljin, Sveti Petar i Vitunj.

Pušten u rad uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Vrgorcu

Pušten je u rad uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Vrgorac koji je namijenjen širem području Vrgorca i omogućavat će drugi stupanj pročišćavanja. Uređaj je smješten južno od grada i pročišćavat će otpadne vode prikupljene fekalnom kanalizacijskom mrežom grada Vrgorca. Proces pročišćavanja temelji se na punom mehaničko-biološkom pročišćavanju. Prijemnik pročišćenih voda je upojni bunar na lokaciji nizvodno od uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Murteru i Betini 155,8 milijuna kuna za izgradnju sustava odvodnje

Općine Murter i Betina ovom velikom investicijom uvelike će poboljšati sustav javne odvodnje na svojim područjima.

Organizira se akcija čišćenja povodom Međunarodnog dana Dunava

Međunarodni dan Dunava ove će godine biti obilježen akcijom čišćenja obale Dunava pod nazivom „Gdje Dunav ljubi nebo – za ljepši Ilok“ koju organizira Udruga „Cuccium“  iz Iloka u suradnji s Hrvatskim vodama i Coca-Colom. Čistit će se obala u potezu od oko dva kilometra uzvodno i nizvodno od Hotela Dunav. Akcija će se održati 29. lipnja s početkom u 11 sati.

Oglas

Potpuno i nepotpuno izvlaštenje nekretnina radi IZGRADNJE SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN: Glavni dovodni kanal, cjevovodi i distribucijska mreža, pregrada na rijeci Neretvi, Mikroakumulacija Lađošte, a sve na česticama u k.o. Komin, Slivno, Opuzen, Opuzen I, Opuzen II i Vlaka - Tuštevac.

Stranice