Hrvatske vode
 

Priopćenje za javnost: Prognoza i stanje vodostaja

S obzirom na velike količine snijega, osobito na području Gorskog kotara i Like te najavljeno zatopljenje za vikend i tijekom idućeg tjedna, očekivano će doći do topljenja snijega te porasta vodostaja. Prema trenutačnim prognozama, najavljeno zatopljenje na ugroženim područjima ipak bi trebalo biti postepeno, odnosno s očekivanim rasponom temperatura tijekom dana od nule do maksimalnih +10°C.

Priopćenje za javnost: Prognoza i stanje vodostaja

Svi vodostaji u Republici Hrvatskoj su niski i trenutačno u domeni malih voda.

S obzirom na velike količine snijega, osobito na području Gorskog kotara i Like (Delnice 180 cm, Ogulin 120 cm, Slunj 109 cm, Gospić 70 cm, Karlovac 44 cm) i s obzirom na najavljeno zatopljenje za vikend i tijekom idućeg tjedna, očekivano će doći i do topljenja snijega te porasta vodostaja. Prema trenutačnim prognozama, najavljeno zatopljenje na ugroženim područjima ipak bi trebalo biti postepenog karaktera, odnosno s očekivanim rasponom temperatura tijekom dana od nule do maksimalnih +10°C, a takvi uvjeti ipak ne bi trebali uzrokovati naglo topljenje snijega.

Godina 2018. je godina čigre

Nevladine organizacije WWF i Biom proglasile su 2018. godinu Godinom čigre. Obje udruge provode projekte kojima rade na očuvanju staništa ovih ptica: WWF Adria kroz projekt DRAVA LIFE, a Biom kroz Interreg projekt Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave.

Dretulja - ponornica s cretovima

Poznato je da u krškim poljima teku kratki tokovi koji brzo poniru. Primjerice, Dretulja, Crni potok i Sušik u Drežničkom polju, potok Pećina u Črnac-polju, Jaruga kod Jezerana i Stajnice ili rijeka Jesenica. Kiše koje padaju na jugozapadnoj strani Velike i Male Kapele akumuliraju u ponornicama koje izbijaju na površini sa suprotne, sjeveroistočne strane Kapele na vrelima Zagorske Mrežnice i Dretulje, odnosno Primišljanske Mrežnice. No i ove rijeke su ponornice koje teku preko Ogulinsko-plaščanske udoline, pa i same poniru i ponovno izviru kao rijeke Tounjčica i Mrežnica. Nešto dalje ponire Jesenica, koja se poslije opet pojavi, ovaj put kao Slunjčica.

Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina

Hrvatske vode, Zagreb, pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, OIB: 28921383011 pristupaju izgradnji „Retencije Ogulin s pripadajućim objektima na zemljištu“ u k.o. Ogulinski Hreljin, Sveti Petar i Vitunj.

Završena izgradnja i rekonstrukcija magistralnih vodoopskrbnih cijevi RVS-a Osijek

Ministar zaštite okoliša i prirode Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, župan Osječko-baranjski Ivan Anušić, gradonačelnik grada Osijeka Ivan Vrkić, te načelnici općina kao korisnici projekta, obilježili su završetak radova na izgradnji i rekonstrukciji magistralnih i distributivnih vodoopskrbnih cjevovoda te objekata sustava javne vodoopskrbe regionalnog vodoopskrbnog sustava Osijek. Vrijednost navedenih radova je 56,8 milijuna kuna.

Završen 273 milijuna kuna vrijedan projekt aglomeracije Čakovec

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić proglasio je na današnjoj svečanosti radove na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec – završenim. Time je u manje od tri godine u potpunosti realiziran najveći i najkompleksniji infrastrukturni projekt na području Međimurja, vrijedan više od 273 milijuna kuna, a kojeg je Europska unija sufinancirala sredstvima u iznosu od 73 posto.

Iz Hrvatske vodoprivrede: Klimatske promjene i pojava poplava

Posljedice klimatskih promjena su očite u svim dijelovima svijeta, a tijekom 2017. godine dogodio se veći broj ekstremnih oborinskih događaja i poplava na manjim područjima diljem cijelog svijeta. Obilne kiše i drugi ekstremni vremenski uvjeti kao što su suše i toplinski valovi su sve češći, što dovodi do poplava i smanjenja kvaliteta vode, a u nekim krajevima i do smanjene dostupnosti vodnim resursima. 

Oglas

Potpuno izvlaštenje nekretnina radi gradnje sustava zaštite naselja Donja Jelenska i Zapolic od velikih voda Save i potoka Jelenska na području grada Popovača u Sisačko-moslavačkoj županiji, na katastarskim česticama u k.o. Stružec i k.o. Potok.

Potpisan sporazum između Hrvatskih voda i Grada Karlovca

Potpisan je sporazum između Hrvatskih voda i Grada Karlovca o financiranju izgradnje odvodnje u okviru aglomeracije Karlovac - Duga Resa. Koliko je velik i važan obuhvat ovog projekta govore činjenice da će zahvatiti devet karlovačkih naselja; Gornje Mekušje, Kamensko, Turanj, Malu Švarču, Donju i Gornju Švarču, Jamadol, Drežnik i Hrnetić, odnosno područje s oko devet tisuća domaćinstava.

Stranice