Hrvatske vode
 

Novi projekti Hrvatskih voda za Vrgorački kraj

Hrvatske vode kreću u još nekoliko u nizu projekta koji će uvelike pridonijeti gospodarskom razvoju i poboljšanju kvalitete života stanovnika. Riječ je realizaciji odvodnje i navodnjavanja Vrgorskog polja i Bunine te dovršetku biopročistača Vrgorac i izgradnji mikorokanalizacije kod izvora Butina.

Otvorena akumulacija Slanac pored Virovitice

Akumulacija Slanac na istoimenom vodotoku prvenstveno ima ulogu preuzimanja i akumuliranja velikog vodnog vala i sprječavanje plavljenja nizvodnih naselja, kao i obradivih poljoprivrednih područja, a moći će se koristiti i za sport i rekreaciju te navodnjavanje. Projektirana pregrada je dužine 214 metara, a ukupna površina akumulacijskog prostora je 80,93 ha. Osim pregrade, akumulaciju čine preljev i temeljni ispust sa kulom zatvaračnicom. Isti će služiti prelijevanju voda 100 godišnjeg razdoblja i više.

Potpisan Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske

Jučer je u Banskim dvorima potpisan Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske kojim je Hrvatskoj na raspolaganju 326,5 milijuna kuna darovnice za projekte u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.
Švicarsko – hrvatski program suradnje poduprijet će aktivnosti koji na direktan način omogućavaju boljitak građana Republike Hrvatske i to kroz različite projekte. Ovaj program potpore, između ostalog, odnosi se i na unaprjeđenje vodoopskrbne infrastrukture, ali i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u nekoliko odabranih lokacija u Gorskom kotaru, a čija implementacija ovisi o konačnom odobrenju projektne dokumentacije.

Svečano obilježen Međunarodni dan rijeke Dunav

Međunarodni dan Dunava obilježava se 29. lipnja, a kako je Republika Hrvatska ove godine predsjedavajuća država članica Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav, u Vukovaru i Iloku je svečano organiziran prigodni događaj.

Pokrenut je otvoreni postupak javne nabave za izradu Studije izvodljivosti i projektne aplikacije za projekt “Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko - dravskoj regiji – NATURAVITA“

Projekt će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, Specifični cilj 6.iii.3. – „Razminiranje, zaštita i obnova šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima“ Vodeći partner u projektu su Hrvatske šume d.o.o. u suradnji s Vladinim uredom za razminiranje, Hrvatskim centrom za razminiranje, Hrvatskim vodama, Agencijom za regionalni razvoj Republike Hrvatske te Javnom ustanovom „Park prirode Kopački rit“.

Potpisan ugovor vrijedan 18 milijuna kuna za vodoopskrbu grada Slunja i okolice

Jučer je u Slunju potpisan ugovor u iznosu od 18.462.000,00 kuna kojim su obilježeni počeci radova na izgradnji magistralnog cjevovoda „Slunj-Veljun“ i vodospremnika Tatar Varoš u dužini od 19.380 metara, a sve u sklopu Projekta „Financiranje vodno-komunalne infrastrukture“.

Pušten u rad uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Gospiću

Pušten je u rad uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u gradu Gospiću. Isti je projektiran i izrađen prema kapacitetu od 5200 ES (ekvivalent stanovnika), a pročišćavanje se odvija u dva stupnja, mehanički i biološki.

356 milijun kuna iz EU fondova za poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara

U Vukovaru su potpisana tri ugovora vrijednosti veće od 356 milijun kuna, što je velika većina od ukupnog iznosa od 361 milijun kuna, od čega se 70 % odnosi na bespovratna sredstva Europske unije, a sve u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture“. Uz grad Vukovar isti obuhvaća i općine Borovo, Bogdanovci i Trpinja.

Predsjednik Vlade Zoran Milanović na svečanom otvorenju lateralnog kanala Kneževi Vinogradi –Zmajevac

Predsjednik Vlade RH Zoran Milanović uz ministra poljoprivrede Tihomira Jakovinu te generalnog direktora Hrvatskih voda Ivicu Plišića i njegovog zamjenika Sinišu Kukića danas je u Baranji pustio u pogon crpnu stanicu na  jednom od najvrjednijih vodno-gospodarskih projekata u Hrvatskoj.

Sastanak Stalne radne grupe Komisije za zaštitu rijeke Dunav

Povodom predsjedavanja ICPDR-om u 2015. godini Republika Hrvatska je domaćin sastanka Stalne radne grupe 2. – 3. lipnja 2015. u Zagrebu,a isti se održava na visokoj razini jednom godišnje u zemlji predsjedavateljici. Na sastanku će sudjelovati delegacije svih 14 zemalja potpisnica Konvencije sa svojim predsjednicima i članovima kao i velik broj promatrača. Između ostalog, razmatrati će se konačni nacrti obiju ranije navedenih dokumenta: 2. Plana upravljanja slivom rijeke Dunav te 1. Plana upravljanja rizicima od poplava u čijoj pripremi su sudjelovali stručnjaci svih zemlja potpisnica pa tako i Republike Hrvatske iz Ministarstva poljoprivrede, te Hrvatskih voda.

Stranice