Hrvatske vode
 

Priopćenje za javnost: Očekuje se vodni val rijeke Save

Prema prognozama, vodni val se očekuje sutra u kasnim večernjim satima dok se vrh vodnog vala rijeke Save u Zagrebu očekuje u nedjelju u ranim jutarnjim satima.

Usklađenje katastra i zemljišne knjige za retenciju „Vonarje“ u k.o. Poljana Sutlanska

U sklopu izrade predmetnog elaborata tvrtka GEO-TNT d.o.o. uređuje i granicu prema državnoj cesti DC229 koja je isto tako u vlasništvu RH, ali pod upravljanjem Hrvatskih cesta. Obzirom da će izlaganje predmetnog elaborata biti u prostorijama Hrvatskih voda, VGI Krapina – Sutla, u Velikom Trgovišću, Zagrebačka 13, ovim putem objavljujemo javni poziv Hrvatskih cesta sukladno odredbi Zakona o cestama, na temelju Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 99/2016).

Generalni direktor Hrvatskih voda posjetio Nin i Zadar

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković obišao je danas u pratnji zamjenika župana Šime Vickovića i Šime Mršića, pročelnice Ureda župana Marine Dujmović-Vuković te gradonačelnika Grada Nina Emila Ćurka obrambeni nasip Solane Nin na Miljašić jarugi koji se prelio za vrijeme obilnih kiša.

Priopćenje za javnost: Jako nevrijeme uzrokovalo poplave na zadarskom području

Zbog obilnih oborina vodotok Ričina se izlio iz korita cijelom svojom dužinom na lijevoj i desnoj strani, a također poplavljeno je i gotovo cijelo područje grada i šire okolice.

Zaposlenici Hrvatskih voda odazvali se akciji Zaklade Ana Rukavina

Na akciji održanoj u prostorijama Hrvatskih voda, Hrvatskom registru dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica pridružilo se 18 novih potencijalnih darivatelja.

Natječaj „Najmlađi za vode Hrvatske 2017.-2018.“

Pozivamo učenike i nastavnike osnovnih škola da se uključe u natječaj Hrvatskih voda pod nazivom „Najmlađi za vode Hrvatske 2017.-2018.“ s temom „Priroda za vodu“ čiji radovi trebaju obraditi pitanja: tko i kako onečišćuje okoliš i vode, kako očuvati šume, livade, močvare i druge prirodne resurse od degradacije i uništenja, kako očuvati prirodne podzemne spremnike vode od negativnih utjecaja čovjeka, kako možemo reciklirati pročišćene otpadne vode i vodu u domaćinstvu, itd.

Hrvatske vode obilježile 141. godinu organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj i Dan Hrvatskih voda

Svečanom proslavom Hrvatske vode obilježile su 141. godinu organiziranog upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj i Dan Hrvatskih voda. Vodno gospodarstvo danas ima iznimnu ulogu u društvenom i gospodarskom razvoju Hrvatske jer voda je neprocjenjiv prirodni resurs.

Ususret obilježavanju 141. godišnjice organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj i Dana Hrvatskih voda

Daleko u povijest sežu počeci vodnoga gospodarstva u Hrvatskoj iz kojeg su, tijekom godina, nastale Hrvatske vode kao neprofitna pravna osoba.

Potpisan ugovor o prekograničnoj suradnji vrijedan 1,6 milijuna eura

U Ministarstvu regionalnog razvoja potpisan je ugovor  o prekograničnoj suradnji putem IPA Hrvatska – Srbija 2014.–2020. za Projekt FORRET: Razvoj projekta prekogranične šumske retencije i drugih mjera za integrirano upravljanje rizicima od poplava, okolišem i šumama ukupne vrijednosti 1.626.842,24 eura.

Sedam sedrenih slapova i bogata industrijska baština Nacionalnog parka Krka

Znate li nabrojati sedam slapova koji čine rijeku Krku prirodnim fenomenom u kršu? Znate li koji je od njih najduži, a koji najviši? Jeste li znali da je Šibenik dobio električnu rasvjetu prije mnogih europskih metropola zahvaljujući vodenoj snazi Krke? U nastavku pročitajte zanimljivosti o Nacionalnom parku Krka i fenomenu rijeke Krke.

Stranice