Hrvatske vode
 

Sedam sedrenih slapova i bogata industrijska baština Nacionalnog parka Krka

Znate li nabrojati sedam slapova koji čine rijeku Krku prirodnim fenomenom u kršu? Znate li koji je od njih najduži, a koji najviši? Jeste li znali da je Šibenik dobio električnu rasvjetu prije mnogih europskih metropola zahvaljujući vodenoj snazi Krke? U nastavku pročitajte zanimljivosti o Nacionalnom parku Krka i fenomenu rijeke Krke.

Iz Hrvatske vodoprivrede: Jadranske tvornice "bijelog zlata"

Malo je poznato da su na Jadranu nekoć postojale brojne solane koje su donosile ogromno bogatstvo, a tek je industrijalizacijom sol postala jeftin svakodnevni proizvod.

Otvoren natječaj za sufinanciranje projekata nevladinih udruga

Hrvatske vode svake godine objavljuju natječaj za sufinanciranje projekata nevladinih udruga. Na natječaj se mogu prijaviti pravne osobe koje su registrirane kao udruge, a bave se pitanjima vezanim uz upravljanje vodama, za sufinanciranje izdavanja znanstvenih i stručnih knjiga i publikacija te za sufinanciranje organizacija znanstvenih i stručnih skupova.

Prirodna državna granica i rijeka iznimne bioraznolikosti: Drava

U vrućim ljetnim danima nastavljamo serijal tekstova o velikim hrvatskim rijekama. Nakon Dunava, Save, Kupe te rijeka jadranskog sliva donosimo tekst o zanimljivostima i činjenicama rijeke Drave.

Oglas

Potpuno izvlaštenje nekretnina radi regulacije i uređenja potoka Guštiraj u k.o. Rakitje

Potpisan ugovor o dodjeli 369 milijuna kuna iz EU fondova

Potpisan je ugovor o dodjeli 369 milijuna kuna iz EU fondova za projekt Krk ukupne vrijednosti 638 milijuna kuna.

Oglas

Potpuno izvlaštenje nekretnina radi regulacije vodotoka Ričine u Zadru na dionici od mosta na Gaženičkoj cesti do uzvodnog mosta na Državnoj cesti D8 - 1. faza na katastarskim česticama u katastarskoj općini Zadar.

Potpisani ugovori u vrijednosti od 2,3 milijarde kuna

Projekti za koje su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava kao i ugovori o sufinanciranju su Poreč, Osijek, Vukovar, Županja, Nova Gradiška, RVS Osijek i Vodice, važni su projekti vodno-komunalne infrastrukture kojima će se unaprijediti javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, kao i javni sustav vodoopskrbe na područjima Istarske, Osječko – baranjske, Brodsko – posavske, Vukovarsko – srijemske i Šibensko – kninske županije

Javni poziv za nacionalno sufinanciranje LIFE projekata

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode osigurali su nacionalno sufinanciranje projekata usmjerenih na održivo upravljanje vodnim resursima i poboljšanje stanja okoliša koji se u 2017. godini prijavljuju na natječaj Programa LIFE Europske unije.

Četvrt stoljeća tradicije časopisa „Hrvatska vodoprivreda“

Iz tiska je izašao novi broj časopisa Hrvatska vodoprivreda u izdanju Hrvatskih voda. Srpanjsko, ljetno izdanje Hrvatske vodoprivrede obilježilo je četvrt stoljeća dugu tradiciju svoga postojanja. U srpnju davne 1992. godine svjetlo dana ugledao je prvi broj informativno-stručnog časopisa „Hrvatska vodoprivreda“ kao glasila Hrvatskih voda.

Stranice