Hrvatske vode
 

Godina 2018. je godina čigre

Nevladine organizacije WWF i Biom proglasile su 2018. godinu Godinom čigre. Obje udruge provode projekte kojima rade na očuvanju staništa ovih ptica: WWF Adria kroz projekt DRAVA LIFE, a Biom kroz Interreg projekt Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave.

Dretulja - ponornica s cretovima

Poznato je da u krškim poljima teku kratki tokovi koji brzo poniru. Primjerice, Dretulja, Crni potok i Sušik u Drežničkom polju, potok Pećina u Črnac-polju, Jaruga kod Jezerana i Stajnice ili rijeka Jesenica. Kiše koje padaju na jugozapadnoj strani Velike i Male Kapele akumuliraju u ponornicama koje izbijaju na površini sa suprotne, sjeveroistočne strane Kapele na vrelima Zagorske Mrežnice i Dretulje, odnosno Primišljanske Mrežnice. No i ove rijeke su ponornice koje teku preko Ogulinsko-plaščanske udoline, pa i same poniru i ponovno izviru kao rijeke Tounjčica i Mrežnica. Nešto dalje ponire Jesenica, koja se poslije opet pojavi, ovaj put kao Slunjčica.

Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina

Hrvatske vode, Zagreb, pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, OIB: 28921383011 pristupaju izgradnji „Retencije Ogulin s pripadajućim objektima na zemljištu“ u k.o. Ogulinski Hreljin, Sveti Petar i Vitunj.

Završena izgradnja i rekonstrukcija magistralnih vodoopskrbnih cijevi RVS-a Osijek

Ministar zaštite okoliša i prirode Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, župan Osječko-baranjski Ivan Anušić, gradonačelnik grada Osijeka Ivan Vrkić, te načelnici općina kao korisnici projekta, obilježili su završetak radova na izgradnji i rekonstrukciji magistralnih i distributivnih vodoopskrbnih cjevovoda te objekata sustava javne vodoopskrbe regionalnog vodoopskrbnog sustava Osijek. Vrijednost navedenih radova je 56,8 milijuna kuna.

Završen 273 milijuna kuna vrijedan projekt aglomeracije Čakovec

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić proglasio je na današnjoj svečanosti radove na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec – završenim. Time je u manje od tri godine u potpunosti realiziran najveći i najkompleksniji infrastrukturni projekt na području Međimurja, vrijedan više od 273 milijuna kuna, a kojeg je Europska unija sufinancirala sredstvima u iznosu od 73 posto.

Iz Hrvatske vodoprivrede: Klimatske promjene i pojava poplava

Posljedice klimatskih promjena su očite u svim dijelovima svijeta, a tijekom 2017. godine dogodio se veći broj ekstremnih oborinskih događaja i poplava na manjim područjima diljem cijelog svijeta. Obilne kiše i drugi ekstremni vremenski uvjeti kao što su suše i toplinski valovi su sve češći, što dovodi do poplava i smanjenja kvaliteta vode, a u nekim krajevima i do smanjene dostupnosti vodnim resursima. 

Oglas

Potpuno izvlaštenje nekretnina radi gradnje sustava zaštite naselja Donja Jelenska i Zapolic od velikih voda Save i potoka Jelenska na području grada Popovača u Sisačko-moslavačkoj županiji, na katastarskim česticama u k.o. Stružec i k.o. Potok.

Potpisan sporazum između Hrvatskih voda i Grada Karlovca

Potpisan je sporazum između Hrvatskih voda i Grada Karlovca o financiranju izgradnje odvodnje u okviru aglomeracije Karlovac - Duga Resa. Koliko je velik i važan obuhvat ovog projekta govore činjenice da će zahvatiti devet karlovačkih naselja; Gornje Mekušje, Kamensko, Turanj, Malu Švarču, Donju i Gornju Švarču, Jamadol, Drežnik i Hrnetić, odnosno područje s oko devet tisuća domaćinstava.

Potpisani ugovori za 498 milijuna kuna vrijednu aglomeraciju Velika Gorica

U Velikoj Gorici potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica“. Ugovore su potpisali ministar zaštite okoliša i energetike dr.sc. Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda mr. sc. Zoran Đuroković, gradonačelnik Velike Gorice Dražen Barišić i direktor Vodoopskrbe d.o.o. Nikica Visković. Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica“ ukupno je vrijedan 498.612.651 kuna, a sufinancira se s 268.788.163 kuna bespovratnih EU sredstava kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“. EU sufinanciranje iznosi 67,38% prihvatljivih troškova projekta.

Potpisani ugovori o dodjeli EU sredstava za realizaciju 397 milijuna kuna vrijednog projekta aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi

Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju projekta "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi" potpisani su u Ninu. Ugovore su potpisali ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, gradonačelnik Grada Nina Emil Ćurko, načelnik općine Privlaka Gašpar Begonja, načelnik općine Vrsi Luka Perinić te Hrvoje Bašić, direktor Vodovoda Vir d.o.o. koji je korisnik projekta.

Stranice