Hrvatske vode
 

Oglas

Hrvatske vode, Zagreb pristupaju izgradnji propusta "Sastavci" u Imotskom polju, a sve na česticama u katastarskoj općini Podbablje.

Međunarodni projekt za smanjenje rizika od poplava na slivu rijeke Sutle

U narednim mjesecima partneri iz Slovenije i Hrvatske, Direkcija za vode Republike Slovenije, kao vodeći partner, i Hrvatske vode, kao partner projekta, provodit će aktivnosti na Projektu Frisco 2.1 - „Modernizacija i nadgradnja brane Vonarje”,...

256 milijuna kuna za modernizaciju vozila vatrogasnih postrojbi

Projektom „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH“ povećavamo spremnost, funkcionalnost i kapacitete vatrogasnog sustava u Republici Hrvatskoj

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Modernizacija vozila...

Modernizacija radiokomunikacijske opreme sustava civilne zaštite

Novom, modernom opremom doprinijet će se sveukupnoj sposobnosti reakcije u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Modernizacija radiokomunikacijske opreme sustava civilne zaštite“ potpisali...

Oglas

Hrvatske vode, Zagreb pristupaju izgradnji „Retencije Ogulin s pripadajućim objektima na zemljištu“ u k.o. Ogulinski Hreljin, Sveti Petar i Vitunj.

Konferencijom o klimatskim promjenama obilježen Dan Hrvatskih voda

Hrvatske vode obilježile su 142. godinu organiziranog upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj i Dan Hrvatskih voda. Vodno gospodarstvo ima iznimnu ulogu u društvenom i gospodarskom razvoju Hrvatske jer je voda neprocjenjiv prirodni resurs. Dan...

Izašao je novi broj časopisa Hrvatska vodoprivreda

Pozivamo vas da prelistate novi broj časopisa Hrvatska vodoprivreda koji je moguće pregledati i na web stranicama Hrvatskih voda, čime smo omogućili uvid u sadržaj većem broju čitatelja.

Video trailer Drava Life projekta

Riječni ekosustavi među najugroženijim su ekosustavima u Europi. Unutar projektnog područja Drava Life projekta, Drava je jedna od posljednjih poluprirodnih rijeka u srednjoj Europi.

Područje projekta DRAVA LIFE obuhvaća dužinu od 310 km i...

Oglas

Hrvatske vode pristupaju izgradnji „Retencije Ogulin s pripadajućim objektima na zemljištu“ u k.o. Ogulinski Hreljin, Sveti Petar i Vitunj.

Potpisani ugovori za četiri EU projekta u iznosu od 1,5 milijarde kuna

U Hrvatskim vodama su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava te ugovori o sufinanciranju za EU projekte poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području gradova: Novi Vinodolski, Novalja, Umag i Vrbovec. Ugovore su potpisali...

Stranice