Hrvatske vode
 

Izašli su novi brojevi časopisa Hrvatska vodoprivreda i Hrvatske vode

Pozivamo da prelistate novi broj časopisa Hrvatska vodoprivreda kao i časopisa Hrvatske vode koje je moguće pregledati i na web stranicama Hrvatskih voda (u rubrici „Časopisi i edukacija“) čime smo omogućili uvid u sadržaj većem broju čitatelja.

Časopis Hrvatska vodoprivreda

Raznolike i mnogobrojne teme od društvene važnosti povezane s vodom iz područja vodnoga gospodarstva, okoliša, gospodarstva i kulture namijenjene su svima koji žele znati više o prirodi i svijetu koji nas okružuje. Osim teme ovoga broja „EU projekti i vodno gospodarstvo“, izdvajamo i intervju s generalnim direktorom Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem. Obrana od poplava, vodoopskrba, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, navodnjavanje, zaštita voda, područja su u kojima se odvijaju značajne aktivnosti vodnoga gospodarstva. Donosimo samo jedan mali dio svih aktivnosti u želji predstavljanja najvažnijih tema i projekata. Stručnim člancima predstavljamo aktualna pitanja korištenja reciklirane komunalne vode kao i pitanja fosfora iz otpadnih voda, kao potencijalne velike koristi za poljoprivredu. Uz mnoge aktualne teme, prekrasnim fotografijama predstavljene su teme podravskih šoderica, rijeke Zrmanje i putovanja u Kopenhagen.

U stvaranju ovog broja časopisa sudjelovali su stručnjaci vodnoga gospodarstva te mnogi suradnici iz područja prirode, okoliša, umjetnosti, obrazovanja i kulture.  

Časopis Hrvatske vode

Časopis Hrvatske vode je interdisciplinarni časopis kojemu je osnovna zadaća informiranje stručne i znanstvene javnosti o najnovijim dostignućima na području gospodarenja vodama kroz mnogobrojne znanstvene i stručne članke, priopćenja sa znanstvenih skupova, stručne prikaze te druge obavijesti o svim disciplinama koje se bave vodama. Osim tehničkog i ekološkog aspekta, časopis obuhvaća i sociološku i ekonomsku problematiku vodnog gospodarstva, pokrivajući na taj način sve faze planiranja i gospodarenja vodnim resursima.

Iz ovog broja izdvajamo kategorizirane članke: Analiza utjecaja vjetra, plimnih oscilacija i razdiobe gustoće na izmjenu mora kroz propuste u marinama: primjer marine Ičići (pregledni članak), Katalitička obrada fenolnih otpadnih voda (izvorni znanstveni članak), Sveobuhvatni pristup određivanju hidrograma velikih voda rijeke Drave mjerodavnih za projektiranje u hidrotehnici (izvorni znanstveni članak) i Usporedba srednje vrijednosti temperature zraka (na različitim vremenskim skalama) izračunata pomoću dvije različite metode (stručni članak).

Galerija