Hrvatske vode
 

Obavijest

Člankom 6. Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (Narodne novine br. 83/10 i 160/13), u daljnjem tekstu: Pravilnik,  propisano je da rješenje o obračunu naknade za zaštitu voda iz članka 33. stavka 3. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva donose Hrvatske vode do 15. ožujka tekuće godine za prethodno obračunsko razdoblje.

Rješenje o obračunu naknade za zaštitu voda donosi se u upravnom postupku temeljem odredaba Zakona o općem upravnom postupku.

Člankom 83. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da službena osoba može stranku i druge sudionike u postupku obavijestiti o tijeku i radnjama u postupanju usmeno, elektroničkim putem, neposrednim uručenjem pismena ili slanjem pismena poštom ili na drugi prikladan način.

Ovim putem vas u smislu citiranih odredbi obavještavamo da su Hrvatske vode u postupku ustroja novog informacijskog sustava putem kojeg će se izdavati  rješenja o obvezi naknade za zaštitu voda te stoga rješenja neće iz tehničkih razloga biti izdana u roku iz Pravilnika.