Hrvatske vode
 

Održan drugi operativni sastanak Projekta FORRET

U Vinkovcima je održan drugi operativni sastanak partnera Projekta FORRET na kojem se je, sa svim uključenim partnerima, dogovaralo o pripremi projektnih aktivnosti prve etape, uključujući prikupljanje podataka te izradu projektnih zadataka za projektne aktivnosti prve etape: bazu podataka vezano uz rizike od poplava, šume i zaštitu prirode i okoliš, zajednički monitoring uz postavljanje dvije nove vodomjerne postaje, po jedna sa svake strane granice, izradu hidrološko-hidrauličkog modela, studija upravljanja šumskim resursima, bioraznolikosti i smanjenja rizika od poplava. Također se raspravljalo i o horizontalnim pitanjima vezano uz završetak izrade Plana upravljanja projektom i Komunikacijskog plana i o mogućnosti ubrzanja provedbe konkretnih aktivnosti, osobito pokretanja prvih nabava vezano uz projektne aktivnosti.

Da podsjetimo, Projekt FORRET, punog naziva „Razvoj projekta prekogranične šumske retencije za integrirano upravljanje rizicima od poplava, okolišem i šumama“ / Development of Transboundary Forrest Retention Project for Integrated Flood Risk, Environmental and Forestry Management zajednički je prekogranični projekt hrvatskih i srbijanskih institucija nadležnih za: upravljanje vodama i upravljanje rizicima od poplava (Hrvatske vode, JVP „Vode Vojvodine“), upravljanje šumama (JP „Vojvodinašume“) i zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti (WWF Adria – međunarodna Udruga za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti, Zagreb).

Hrvatske vode su Vodeći partner u ovom projektu. Tijekom provedbe projekta uz projektne partnere bit će uključene i ostale nadležne nacionalne institucije obiju država, kao što su predstavnici nadležnih tijela i institucija zaduženih za vode, šume i zaštitu prirode i okoliša, a koji će biti uključeni kroz radna tijela Projekta u cilju dobivanja optimalnih rješenja upravljanja prostorom iz obuhvata projekta.

Uz glavni cilj projekta, smanjenje rizika od poplava kroz uspostavu zajedničkog monitoringa i mjere smanjenja rizika od poplava, prvenstveno mjere zelene infrastrukture (među kojima bi bila i prekogranična šumska retencija za rasterećenje savskih velikih voda) i konačno unapređenje sustava upravljanja rizicima od poplava - osigurat će se i kvalitetnije upravljanje šumama uz poboljšanje ekološkog stanja i očuvanja bioraznolikosti ovog jedinstvenog područja od međunarodne važnosti. Projektom su, između ostalog planirane aktivnosti zajedničke baze podataka za vode, šume, okoliš i prirodu, zajednički monitoring uz postavljanje dvije nove vodomjerne postaje, po jedna sa svake strane granice, izrada zajedničkog hidrološko-hidrauličkog modela, izrada dvije nacionalne studije upravljanja šumskim resursima, izrada zajedničke studije bioraznolikosti koja će obuhvatiti nacionalne specifičnosti obiju država te brojne druge aktivnosti.

Ukupna vrijednost projekta je 1.626.842,24 eura, a financira će se iz Programa prekogranične suradnje IPA Hrvatska – Srbija 2014. – 2020. (85%) te projektni partneri (15%) iz vlastitih sredstava. Provedba projekta FORRET je predviđena u trajanju od dvije 2,5 godine.

Galerija