Hrvatske vode
 

Otvoren natječaj za sufinanciranje projekata nevladinih udruga

Hrvatske vode svake godine objavljuju natječaj za sufinanciranje projekata nevladinih udruga. Na natječaj se mogu prijaviti pravne osobe koje su registrirane kao udruge, a bave se pitanjima vezanim uz upravljanje vodama, za sufinanciranje izdavanja znanstvenih i stručnih knjiga i publikacija te za sufinanciranje organizacija znanstvenih i stručnih skupova. Djelovanje udruge mora biti u službi općeg i javnog dobra te javnosti u Republici Hrvatskoj i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske.

Prijavljeni projekt treba obuhvatiti praćenje, poticanje ili proširivanje znanja o vodnom režimu na državnom teritoriju ili vodnogospodarskim djelatnostima od javnog interesa, a udruga mora biti odgovorna za provedbu tog projekta i preuzima javnu odgovornost za njegov tijek. Također, udruga treba putem projekta ponuditi osmišljenu promidžbu s ciljem popularizacije znanja o vodnom režimu ili vodnogospodarskim djelatnostima.

Prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju udruge čiji su projekti do sada kontinuirano sufinancirani i uspješno provedeni te koji trajno i sustavno utječu na korisnike.

Sve zainteresirane udruge prijavljuju samo jedan projekt i to na propisanim obrascima s detaljnim opisom projekta. Prijave za dodjelu sredstava, razmatra povjerenstvo koje je osnovano u Hrvatskim vodama, a odluku o dodjeli sredstava donosi generalni direktor Hrvatskih voda na temelju prijedloga povjerenstva.

Natječaj je otvoren do 25. kolovoza 2017, a više o detaljima natječaja pogledajte u rubrici "javni natječaji". Kroz dosadašnje sufinanciranje Hrvatske vode su dale doprinos brojnim nevladinim udrugama koje se bave pitanjima upravljanja vodama te na taj način utječu na razvoj znanosti i struke.

Galerija