Hrvatske vode
 

Prije 53 godine rijeka Sava je poplavila Zagreb

Prije 53 godine, u noći s 25. na 26. listopada 1964. rijeka Sava je poplavila Zagreb te je došlo do pucanja nasipa. Posljedice poplave bile su katastrofalne, nabujala Sava poplavila je trećinu Zagreba i prekrila više od 6 000 ha gradskog područja na kojemu je živjelo 180 tisuća ljudi. Poplava je odnijela 17 ljudskih života, 40 000 ljudi je ostalo bez krova nad glavom, potpuno je uništeno 10 000 stanova i preko 3 000 gospodarskih zgrada, 61 trafostanicu, 120 poduzeća, dva kilometra autoceste, 65 posto građevinskog skladištenog materijala. Grad je pretrpio najveću materijalnu štetu od prirodnih nepogoda u svojoj dugoj povijesti (160 milijardi ondašnjih dinara).

Odmah nakon tih događaja pristupilo se opsežnim radovima na uređenju rijeke Save u okviru cjelovitog i sveobuhvatnog sustava obrane od poplava srednjeg Posavlja. Koncipirano je rješenje koje koristi prirodne predispozicije terena, tj. viškove velikih voda odvodi u prostore koji su i u prirodnim uvjetima bili često plavljeni. Predviđeno je oko 56 000 ha uređenih retencija (Lonjsko polje, Mokro polje, Zelenik, Kupčina) koje svojom ukupnom zapreminom osiguravaju zahtijevani stupanj zaštite ugroženih područja.

Osnovni objekti obrane od velikih voda rijeke Save u Zagrebu su obostrani nasipi, položeni na razmaku od 300 metara s lijevom inundacijom širine 80 metara i desnom, širine 110 metara te koritom za srednje vode širine 110 metara. Na području grada, od podsusedskog do mičevečkog mosta (20 km), kruna nasipa nadvisuje kotu 1 000 godišnje velike vode za 1 metar.

Ostale, uzvodne i nizvodne dionice nasipa pružaju (s nadvišenjem od 1,2 m) zaštitu od 100 godišnje velike vode Save. Uz nasipe, ključni objekt obrane od poplave Grada Zagreba svakako je oteretni kanal Odra (OK Odra) s lateralnim preljevom u desnom savskom nasipu kod Jankomira, uzvodno od Zagreba. Kanal Odra izgrađen je početkom sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća u dužini od 32 km i odvodi dio velikih voda rijeke Save u retencijski prostor Odranskog polja. Svi veliki vodni valovi koji su se pojavili nakon 1964. godine uspješno su, zahvaljujući i funkcioniranju oteretnog kanala K Odra protekli kroz Zagreb, bez ikakvih posljedica ili oštećenja.

Današnji sustav zaštite od velikih voda rijeke Save koji je dimenzioniran na 1 000 godišnju pojavu velikih voda, uz stalan nadzor nad stanjem sustava, područje Grada Zagreba čini zaštićenim od velikih savskih voda.

Galerija

izvor: Hrvatski državni arhivizvor: Hrvatski državni arhivizvor: Hrvatski državni arhivizvor: Hrvatski državni arhivizvor: Hrvatski državni arhiv