Hrvatske vode
 

Priopćenje za javnost: Prognoza i stanje vodostaja

Svi vodostaji u Republici Hrvatskoj su niski i trenutačno u domeni malih voda. S obzirom na velike količine snijega, osobito na području Gorskog kotara i Like (Delnice 180 cm, Ogulin 120 cm, Slunj 109 cm, Gospić 70 cm, Karlovac 44 cm) i s obzirom na najavljeno zatopljenje za vikend i tijekom idućeg tjedna, očekivano će doći i do topljenja snijega te porasta vodostaja. Prema trenutačnim prognozama, najavljeno zatopljenje na ugroženim područjima ipak bi trebalo biti postepenog karaktera, odnosno s očekivanim rasponom temperatura tijekom dana od nule do maksimalnih +10°C, a takvi uvjeti ipak ne bi trebali uzrokovati naglo topljenje snijega.

Ukoliko se ostvare trenutačne prognoze koje uz zatopljenje predviđaju i manje količine kišnih oborina do 30 mm, moguć je i nagliji porast vodotoka, osobito manjih bujičnih vodotoka kao i lokalno ugrožavanje manjih područja naselja na ugroženim područjima Gorskog kotara i Like. Također se očekuje i akumuliranje većih količina voda u Lipovom polju na području Kosinja što je svake godine redovita pojava tijekom otapanja snijega s područja Velebita. Iz tog razloga, sve službe Hrvatskih voda nadležne za obranu od poplava u stanju su pripravnosti te se pozorno prati daljnji razvoj hidrometeoroloških prilika, a po potrebi poduzimat će se odgovarajuće mjere na terenu. Hrvatske vode su u stalnom kontaktu s Državnim hidrometeorološkim zavodom i Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, a u slučaju promjena vremenskih prilika i naglog zatopljenja ili većih kišnih oborina od trenutačno prognoziranih, zatražit će se sudjelovanje i drugih sudionika u obrani od poplava.

Prema trenutačnoj hidrometeorološkoj prognozi ne očekuje se porast vodostaja ni velikih rijeka Save i Kupe do razina koje bi mogle ugroziti naselja uz područja tih rijeka.