Hrvatske vode
 

Priopćenje za javnost: Prognoza i stanje vodostaja

S obzirom na jače zatopljenje, posljednja dva dana nastavljeno je intenzivnije topljenje snijega, osobito preostalih većih količina na području slivova rijeka Kupe, Korane i Une.

Kombinacija topljenja snijega i dodatnih kišnih oborina od 20-25 mm dovela je do izraženijeg porasta vodostaja kako na manjim bujičnim potocima tako i na većim vodotocima, osobito rijeka Kupe, Korane, Une i Save.

U posljednja 24 sata rijeka Kupa je na području Karlovca porasla za više od 150 cm i trenutačni vodostaj iznosi +693 cm s tendencijom daljnjeg porasta od 5-6 cm/sat.

Trenutačno se vrh vodnog vala rijeke Kupe nalazi na području 100-njak kilometara uzvodno od grada Karlovca, a s obzirom na navedeno, porast vodostaja rijeke Kupe u Karlovcu ne očekuje se u idućih 12 sati. Također, ne očekuje se da će prijeći razinu od +750 cm.

Prema prognozama u idućih nekoliko dana ne očekuju se veće količine oborina na području slivova rijeke Kupe i Korane, a s obzirom da će se otopiti i preostale količine snijega, ne očekuje se daljnji porast vodostaja rijeke Kupe u Karlovcu te bi sutra trebalo slijediti opadanje vodostaja svih vodotoka na području grada Karlovca.

Podsjećamo da se na području Karlovca ugrađuju box-barijere u prigradskim naseljima Logorište, Mostanje, Mala Švarča, Gornje Mekušje, Turanj te je do sada ugrađeno 3,5 km. Tijekom današnjeg dana postavit će se i pet traktorskih pumpi na lokacijama Logorišta i  Male Švarče. Stručne službe Hrvatskih voda kontinuirano prate stanje na terenu te u koordinaciji s Hrvatskom vojskom, Stožerima civilne zaštite i jedinicama lokalne samouprave čine sve kako bi zaštitili ugrožena naselja.

Hidrometeorološki uvjeti i prognoza vodostaja na Uni i Savi

S obzirom na još intenzivnije topljenje snijega na području sliva rijeke Une u Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata rijeka Una je na području Hrvatske Kostajnice porasla za dodatnih 50-ak centimetara te trenutačni vodostaj iznosi +422 cm s tendencijom daljnjeg porasta od 2 cm/sat. Na snazi su izvanredne mjere obrane od poplava.

Vrh vodnog vala rijeke Une u Hrvatskoj Kostajnici očekuje se tijekom sutrašnjeg dana, ali ne bi trebao premašiti razinu od 450 cm.

Zbog daljnjeg otapanja snijega očekuje se dugotrajnost visokih vodostaja rijeke Une te bi u idućih pet dana vodostaji na području Hrvatske Kostajnice konstantno mogli biti iznad +340 cm što je granica redovne obrane od poplava.

S obzirom na stalni veliki dotok rijeke Une tijekom posljednjih nekoliko dana, došlo je i do porasta vodostaja rijeke Save u Jasenovcu. Trenutačni vodostaj rijeke Save u Jasenovcu iznosi +822 cm s tendencijom daljnjeg blagog porasta od 1 cm/sat. Na snazi su izvanredne mjere obrane od poplava.

Galerija