Hrvatske vode
 

Proljetno izdanje časopisa Hrvatska vodoprivreda

Uoči Svjetskog dana voda izašao je novi broj Hrvatske vodoprivrede. Pozivamo da prelistate novi broj 218. časopisa kojeg je moguće pregledati i na web stranicama Hrvatskih voda čime smo omogućili uvid u sadržaj većem broju čitatelja.

Raznolike i mnogobrojne teme od društvene važnosti povezane s vodom iz područja vodnoga gospodarstva, okoliša, gospodarstva i kulture namijenjene su svima koji žele znati više o prirodi i svijetu koji nas okružuje. Osim teme koja je obilježila ovogodišnji Svjetski dan voda – Otpadne vode, izdvajamo i razgovor s ministrom zaštite okoliša i energetike Slavenom Dobrovićem, temu ulaganja u sustave odvodnje otpadnih voda kao i temu ponovne uporabe vode u tehnološkom procesu.

Stručnim člancima predstavljamo pitanja zbrinjavanja mulja u Hrvatskoj i zaštite podzemnih voda u kršu. Uz mnoge aktualne teme, prekrasnim fotografijama predstavljene su teme Plitvičkih jezera, Papuka i proljetnica.

U stvaranju i ovog broja časopisa sudjelovali su stručnjaci vodnoga gospodarstva te mnogi suradnici iz područja prirode, okoliša, umjetnosti, obrazovanja i kulture.  Iz tih razloga časopis se u nakladi od 2 500 primjeraka distribuira izvan granica i diljem Hrvatske svim državnim upravnim tijelima, jedinicama regionalne i lokalne samouprave, nacionalnim parkovima i parkovima prirode, županijskim ustanovama za zaštitu prirode, bibliotekama, znanstvenim institucijama, agencijama i zavodima, fakultetima, pojedinim školama i svima drugim ustanovama i pojedincima kojima je voda i njezino očuvanje osnovna misao i zadaća.

Časopis ima tradiciju izlaženja dugu skoro 25 godina i dobitnik je priznanja Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske za dostignuća na području informiranja i obrazovanja za okoliš kao i nagrade Nobiliska za domete u publiciranju ekoloških tema te priznanja Dravski čon za medijsku suradnju na promociji Drave.