Hrvatske vode
 

Suradnja putem EU LIFE programa u Austriji i Hrvatskoj

Predstavnici Hrvatskih voda, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, svjetske organizacije za zaštitu prirode WWF,te ostali partneri u projektu DRAVA LIFE ovog su tjedna posjetili lokacije obnove rijeka u gornjem toku Drave i Mure u Austriji te rijeku Tagliamento u Italiji, poznatu po svojim spektakularnim sprudovima šljunka, koji se protežu kilometrima.

Austrija je poznata po tome da već desetljećima ulaže velika sredstva u obnovu svojih rijeka, kako bi popravila njihovo ekološko stanje, koje je narušeno zastarjelim načinom upravljanja rijekama i njihovim kanaliziranjem. Nakon prošlogodišnjeg posjeta Dunavu, partneri u projektu DRAVA LIFE ovaj tjedan su obišli i LIFE projekte obnove na rijekama Dravi i Muri, kojima su značajno poboljšali dinamiku rijeka te ponovo reintroducirali biljne vrste kao što su kebrač i patuljasti rogoz, koji su indikatori dinamičnih i prirodnih rijeka. Stvaranjem novih staništa poboljšali su i uvjete za povratak brojnih životinjskih vrsta, koje su već nestale s tog područja. Ujedno su stvorili i bolju pasivnu obranu od poplava i stvorili nova područja za rekreaciju i ribolov.

S predstavnicima Hrvatskih voda, Ministarstva zaštite okoliša i energetike te partnera u projektu obišle su se dvije lokacije EU LIFE projekata na Dravi te dvije lokacije obnove na rijeci Muri. Obnovom starih rukavaca, mrtvica i šljunčanih otoka u Austriji su ponovno povezali glavni tok Drave i Mure s njihovim pritokama i poplavnim područjima. Time su u velikoj mjeri sanirali štetu koju je prouzrokovalo višegodišnje kanaliziranje rijeka te uspjeli oporaviti biološku raznolikost područja, a tako i turističku vrijednost cijelog područja.

Prvi dan partneri su posjetili i rijeku Tagliamento, koja izvire u talijanskim Dolomitima i svjetski je poznata po svojim šljunčanim sprudovima, koji se protežu kilometrima duž rijeke. Zbog iznimno dinamične hidromorfologije, rijeka Tagliamento iznimno je važna za transport šljunka i pijeska do Jadranskog mora, od kojeg ovise obalna turistička područja.

Izmjena iskustava između LIFE projekata sastavni je dio aktivnosti projekata unutar LIFE programa u Europi. Osim što se tako povezuju brojni stručnjaci, ujedno se upoznaju i primjeri dobre prakse. Ovaj posjet projektima obnove rijeka u Austriji uvelike će pomoči kvalitetnoj provedbi obnove ekosustava rijeke Drave.

Riječni su ekosustavi među najugroženijim ekosustavima u Europi, a Drava nije iznimka. Čak 22 hidroelektrane u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj presijecaju Dravu i ostavljaju joj tek kratku dionicu slobodnog toka u Hrvatskoj. Cilj petogodišnjeg projekta „DRAVA LIFE – integrirano upravljanje rijekom“ je obnoviti riječne karakteristike i degradirane ekosustave rijeke Drave kako bi postigli ciljeve EU Direktive o vodama i ekološke mreže Natura 2000. Tijekom projekta partneri će obnoviti i stvoriti 1000 metara dinamičnih riječnih obala, 13 hektara novih dinamičnih riječnih zona sa šljunčanim, pješčanim i zemljanim obalama i 14,5 kilometara rukavaca te unaprijediti 300 hektara šuma u poplavnim područjima. Više informacija o LIFE projektu na Dravi pogledajtena službenoj stranici projekta http://www.drava-life.hr

Galerija

Šljunčani sprudovi rijeke Tagliamento, foto: Goran ŠafarekŠljunčani sprudovi rijeke Tagliamento, foto: Goran ŠafarekObnova rijeke Drave, foto: Goran ŠafarekObnova rijeke Drave, foto: Goran ŠafarekRevitalizacija rijeke Mure, foto: Goran ŠafarekNovoizgrađeni rukavac na rijeci Muri, foto: Goran Šafarek