Hrvatske vode
 

Otok Krk - primjer uspješnog rješavanja problema otpadnih voda

Generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić obišao je radove koji su u tijeku na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda otoka Krka. Radovi se izvode u sklopu Projekta zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2 i financirani su iz sredstava državnog proračuna, Hrvatskih voda, sredstava lokalne samouprave te zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Svjetska banka).

Ovim projektom obuhvaćena je izgradnja kanalizacijske mreže, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskih ispusta otpadnih voda na području grada Krka, općine Malinska Dubašnica i općine Omišalj. Ukupna vrijednost investicije je 62,5 milijuna kuna.

Izgradnja kanalizacijske mreže navedenih sustava završena je prošle godine. Trenutačno je u tijeku  izgradnja tri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i tri podmorska ispusta otpadnih voda. Završetak radova podmorskih ispusta planiran je u rujnu 2015, a uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u prosincu 2015.

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda predstavlja I.fazu izgradnje (mehanički predtretman te prihvat i obradu sadržaja septičkih jama) i pripremu za II. fazu izgradnje (II. stupanj pročišćavanja).

Realizacijom ovog projekta napravit će se veliki korak u očuvanju okoliša i rješavanju problema otpadnih voda priobalnog područja.

Spomenuti projekti dio su Jadranskog projekta koji je pokrenut od strane Vlade RH i Hrvatskih voda, a provodi ga Jedinica za provedbu nacionalnih vodnogospodarskih projekata. Uz aktivno sudjelovanje lokalnih jedinica samouprave cilj je unapređenje sustava prikupljanja, transporta i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda naselja duž jadranske obale i otoka.

U sklopu Jadranskog projekta provodi se i monitoring mora s obzirom na to da je za realizaciju projekta osobito važno uspostavljanje sustavnog praćenja rezultata provedenih aktivnosti.

 

Galerija