Hrvatske vode
 

Zamjenik generalnog direktora u obilasku gradiliša u Vukovaru

Danas, 2. listopada zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Siniša Kukić sa suradnicima je obišao gradilište u Vukovaru – rekonstrukcija obaloutvrde i obalnog pojasa rijeke Dunav od ušća rijeke Vuke do luke Vukovar (1333+000 do 1335+000...