Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-761

Projekt Frisco2.1-RP C-Usluga provedbe komunikacijskih aktivnosti Projekta - organizacija, priprema, provedba radionica, nabava brošura, plakata, promo materijala, medijske objave, izvještavanje

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-471

Izrada geodetskog elaborata parcelacije za zahvat „Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Galdovu"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-35

Nabava auto guma i vulkanizerskih usluga za potrebe Direkcije, VGO SREDNJA I DONJA SAVA i VGO GORNJA SAVA

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-526

Zaštita Vrbničkog polja od poplavnih voda - izrada idejnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-608

GRAČAC - nastavak vodoistražnih radova

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-775

Zamjena neispravne protupanične rasvjete u upravnoj zgradi Hrvatskih voda, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

Prilozi:

Stranice