Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-522

Izrada idejnog projekta uređenje vodotoka Rivina Jaruga

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-36

Usluga pranja i održavanja automobila za potrebe Direkcije, VGO SREDNJA I DONJA SAVA i VGO GORNJA SAVA

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-74

Regulacija dijela bujice Belići I - izrada glavnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-73

Regulacija dijela bujice Poldrugovci - izrada glavnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-72

Regulacija gornjeg toka bujice Vlaški potok - izrada glavnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-758

Stručni građevinski nadzor nad radovima izgradnje zaštitnog zida ribnjaka na Vitunjčici, faze III. izgradnje retencije Ogulin

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-42

Revizija financijskih izvještaja za 2018. godinu

Stranice