Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-176

Tehničko promatranje brana Javorica, LapovacII i Piljevačka glava

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-175

Tehničko promatranje brana  Opatovac, Koritnjak, Čitluk i Borovik

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-174

Tehničko promatranje brana Slanac i Seginac

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-243

Nabava službenih uniformi za obranu od poplava

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-277

Geodetski elaborat parcelacije za sređivanje vlasništva na vodnom dobru potoka Čopinac s pritokom Bečka

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-232

Usluga tekućeg i investicijskog održavanja vodočuvarnice  Dvor

Stranice