Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2017-323

Izrada kriterija za određivanje stupnjeva trofije stajaćica i tekućica

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2017-858

Sanacija bušotina za monitoring u dolini Neretve

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2017-854

Elaborat sanacije obala r. Orljave uzvodno od brane u Pleternici u st. od rkm 31+460 do 31+600 (geodezija, elaborat)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2017-853

Elaborat sanacije obala r. Orljave u Viškovcima u st. od rkm 37+940 do 38+200 (geodezija, elaborat)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - Jn 2017-838

Parcelacijski elaborat za rekonstrukciju uspornih  nasipa uz Trnavu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2017-855

Projekt sanacije stepenice i izgradnja taložnice na potoku Pokotina uzvodno od naselja Tisovac st. 6+900 (geodezija, projekt)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2017-857

Troškovi čišćenja i održavanja prostorija COP Županja, za razdoblje siječanj 2018. - prosinac 2018.

Stranice