Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-296

Izrada prijedloga vanjske granice inundacijskog područja i geodetskog elaborata za evidentiranje vodnog dobra vodotoka Tisovac od km do km (ukupno 3.5 km) na području k.o. Donje i Gornje Pazarište

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-295

Izrada prijedloga vanjske granice inundacijskog područja i geodetskog elaborata za evidentiranje vodnog dobra vodotoka Dubračina na području k.o. Crikvenica (do utoka pritoke Kričina)-2.8 km

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-439

Usluga provedbe zaštite na radu tijekom izvođenja radova kod uređenja desne obale rijeke Drave od rkm rkm 16+428 do rkm 19+300 u gradu Osijeku, 2. poddionica - koordinator zaštite na radu II

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-435

Stručni nadzor  - elektro nadzor nad  izvođenjem radova Uređenje desne obale rijeke Drave od rkm 16+428 do rkm 19+300 u gradu Osijeku, 2. poddionica

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-332

Geotehnički nadzor i tehnološki nadzor ugradnje materijala - nadzor i kontrolna ispitivanja ugradnje materijala kod izgradnje akumulacije Švajcarija

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-139

Uređenje  potoka Šemnica u Gornjoj Šemnici  od km 2+700 do 3+100 -Elaborat tehničkog održavanja sa ocjenom o potrebi procijene utjecaja na okoliš te elaborat prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-138

Uređenje pritoka potoka Hum G.Stubica od km 0+000 do 0+400 - Elaborat tehničkog održavanja sa ocjenom o potrebi procijene utjecaja na okoliš te elaborat prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu

Stranice