Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-752

Lučica - M.B. Snježina - trasa ceste i pomoćnih puteva - detekcija ubojno eksplozivnih  sredstava - magnetometrija - dubinska snimanja

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-52

Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "LONJA-TREBEŽ" U KUTINI

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-168

Projekt uređenja potoka Košćevec u Varaždinskim Toplicama

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-765

Studija obrane od poplava grada Nina i zaštita od velikh voda rijeke Miljašić jaruge - idejno rješenje

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-505

Izrada glavnog i izvedbenog projekta sanacije desnog obrambenog nasipa rijeke Krke sa pripadnim komunalnim uređenjem u gradu Kninu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-766

Studija obrane od poplave na slivu sukošanskog potoka - idejno rješenje

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-268

Parcelacijski elaborat za sanaciju korita rijeke Lonje kod mjesta Negovec u K.o. Negovec i K.o. Samoborec

Stranice