Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-267

Parcelacijski elaborat za sanaciju korita rijeke Lonje u poslovno industrijskoj zoni Mlaka i pritoka Rakovčica u K.o. Helena i K.o. Mlaka

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-604

Novelacija zona sanitarne zaštite izvorišta Prud

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-95

Izrada geodetske podloge i projekt zaštite pokosa od erozije lijeve i desne obale p. Glogovnica u Križevcima od stac. 26+200 do stac 26+280

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-594

Nabava i montaža protuprovalnog sustava i video nadzora  za VGI Imotski, VGI Sinj, VGI Šibenik

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-2

Uredski materijal i papirna konfekcija sa dotiskom za potrebe HRVATSKIH VODA

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-455

Izrada idejnog projekta nasipa uz Bednju od Kapele Podravske do Ludbrega

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-768

Elaborat obnove vodotoka Beravica (Iired) od km 3+960 do km 9+530 k.o. Gundinci

Stranice