Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-601

Testiranje scenarija iz kriterija za izradu analize utjecaja neizravnog ispuštanja otpadnih voda u podzemne vode (za područja s međuzrnskom poroznošću),

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-600

Testiranje scenarija iz kriterija za izradu analize utjecaja neizravnog ispuštanja otpadnih voda u podzemne vode (za područja s pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom poroznošću)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-130

Izrada tehničke dokumentacije održavanja za sanaciju desne obale kanala ZM1 u Zmijavcima od km 0+460,00 do km 0+590,00

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-8

Održavanje fiksnih klima uređaja (split - sistemi) u poslovnoj zgradi Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-576

Stručni nadzor - radovi uređenja niskonaponskih elektroinstalacija i elektroničke komunikacijske mreže upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-575

Stručni nadzor - Rekonstrukcija instalacija grijanja/hlađenja u upravnoj zgradi Hrvatskih voda u ZG - zamjena indukcijskih uređaja ventilokonvektorima

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-736

Izrada studije za glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu "Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Mlaki od km 0 do 12,100 (12,1 km)"

Stranice