Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-715

Regulacija dijela bujice Vižintin - izrada glavnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-751

Goljaki - Jelaši _ koridor za pozajmište i pristupni putevi - magnetometrija - snimanje ubojno eksplozivnih sredstava

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-750

Magnetometrija mjerenja magnetometrom - Vodotok Sajevac -Mostanje- M. Polje - detekcija ubojno eksplozivnih sredstava (3800*10 m) -dubinsko snimanje

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-737

Izrada studije za glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu "Izgradnja obaloutvrde na I.o. Kupe u Starom Farkašiću"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-516

Uređenje bujice Gajina Podgaj u dužini od cca 500m – idejni projekt, Uređenje bujice Krtine u dužini od cca 300m – idejni projekt, Uređenje bujičnog područja „Gajina Podgaj - Krtine“ – idejno rješenje

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-722

Izrada elaborata okoliša za uređenje lateralnog kanala odvodnje naselja Biljevec, Bikovec i Jurketinec

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-723

Izrada elaborata okoliša za uređenje potoka Drenovec

Stranice