Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-613

Analiza biološke metode ocjene ekološkog stanja za fitoplankton, morske cvjetnice i ribe u europskim interkalibracijskim tipovima prijelaznih voda Mediterana

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-612

Analiza biološke metode ocjene ekološkog stanja za makrozoobentos u europskim interkalibracijskim tipovima prijelaznih i priobalnih voda Mediterana

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-491

Regulacija vodotoka u slivu bujice Kapelica III - izrada idejnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-490

Regulacija vodotoka u slivu bujice Kapelica II - izrada idejnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-489

Regulacija vodotoka u slivu bujice Kapelica I - izrada idejnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-23

Održavanje i servis dizala VGO SJEVERNI JADRAN s ishođenjem certifikata

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-673

Parcelacijski elaborat za zahvat „Građenje prokopa Korana - Kupa i pratećih objekata

Stranice