Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-661

Revizija i procjena informacijskih sustava vodnih naknada te integracijskih i izvještajnih servisa Hrvatskih voda

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-621

Studija o utjecaju zahvata na okoliš - uređenje desne obale Dunava, dionica D - potez od UPOV-a do Vučedola (rkm 1330+785 do rkm 1328+355) u Gradu Vukovaru

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-591

Nabava i ugradnja klima uređaja za opremanje poslovnih prostora Hrvatskih voda

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-763

Uređenje bujice Satulija te njene lijeve pritoke bujice Žukovac - idejni projekt

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-126

Projekt ugradnje mjerne opreme za tehničko praćenje nasipa za obranu od poplava grada Metkovića - desna obala Neretve

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-187

Tehničko promatranje građevine za obranu od poplava grada Metkovića - desna obala rijeke Neretve u 2018.

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-764

Uređenje ušća Male Paklenice u Selinama - glavni projekt

Stranice