Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-473

Izrada geodetskog elaborata parcelacije za zahvat „Izgradnja obaloutvrde na obali Kupe u Starom Brodu od rkm 48+550 - 48+700"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-529

Usluge koordinatora zaštite na radu (koordinator II) tijekom izvođenja radova na sanaciji desne obale rijeke Neretve u Kominu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-469

Izrada geodetskog elaborata parcelacije za zahvat "Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Luki Lijevoj"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-129

Geodetsko snimanje bujica opožarenog područja Splita i Solina

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-227

Sanacija skladišta u Lopači
(zidarski, krovopokrivački, soboslikarski radovi)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-496

Glavni i izvedbeni projekt zapornice na kanalu Prosika na Vranskom jezeru

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-169

Geodetsko snimanje brane i akumulacije Rasinja

Stranice