Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/494

Usluge koordinatora zaštite na radu (koordinator II) tijekom izvođenja radova na uređenja obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/493

Usluge koordinatora zaštite na radu (koordinator II) tijekom izvođenja radova na rekonstrukciji ustave (brane) na ušću Male Neretve

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/727

Usluge unapređenja izrade tehničke specifikacije za projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sukladno pozitivnim primjerima dobre prakse iz izrade pilot projekta dok. o nabavi

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/308

Nabava različitih standarda za plinsku i tekućinsku kromatografiju

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/78

Regulacija dijela bujice Kupjak - izrada glavnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/225

Sanacija COP-a Kupa (krovopokrivački, instalaterski, soboslikarski radovi)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/733

Arheološko podvodno istraživanje probno sondiranje uz desnu obalu Neretve u Kominu

Stranice