Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-617

Utvrđivanje temperaturno ovisnih kinetičkih parametara uklanjanja željeza, mangana i amonijaka iz podzemnih voda

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-17

Održavanje staklenih i limenih površina na pročelju na poslovnoj zgradi VGO Dunav i donja Drava

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-404

Idejni projekt bujičnih vodotoka Gomila 1 u Vrbanovcu, potoka Gomila u Sudovčini, d. pritoka  Kazinščaka u Martijancu, d. pritoka Martinšćaka u Martijancu te d. pritoka Križovljan u Križovljanu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-66

Usluge izrade projekata izvedenog stanja sustava za sigurnosnu (protupaničnu) rasvjetu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-760

Evidentiranje vodnog dobra uz vodne građevine osnovne melioracijske odvodnje u k.o. Čepin

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-38

Licence, tehnička potpora i održavanje sustava za arhiviranje i sigurnosnu pohranu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-94

Elaborat izvedenog stanja vodotoka Biđ od rkm 38+500 do rkm 43+500

Stranice