Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/721

Projekt FRISCO1- Usluga provedba aktivnosti na RP T.8.2. i usluga izrade 3 izvještaj a za RP T8: 1. o podizanju svijesti javnosti, 2. o insitucionalnom jačanju, 3. o upravljanju rizicima od poplava

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/670

Ugradnja sustava protuprovale i videonadzora  u vodočuvarnici Repaš

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-696

Kunzultantske usluge vezane uz pravna pitanja u postupku odabira projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-132

Geodetsko snimanje bujica na području VGI Zadar (bujica Kobilica, kruščica Duboka, odv.kanal. Gornja Bašćica)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-724

Izrada projektne dokumentacije za čišćenje jezera Trakošćan

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-434

Stručni nadzor  - geodetski nadzor nad  izvođenjem radova Uređenje desne obale rijeke Drave od rkm 16+428 do rkm 19+300 u gradu Osijeku, 2. poddionica

Stranice