Hrvatske vode
 

Registar ugovora o javnoj nabavi

U prilogu se nalazi Registar ugovora o javnoj nabavi od 06.04.2018.

Registar okvirnih sporazuma

U prilogu se nalazi Registar okvirnih sporazuma od 06.04.2018.

Registar okvirnih sporazuma sklopljenih sukladno ZJN 110-07 i 125-08

U prilogu se nalazi Registar okvirnih sporazuma sklopljenih sukladno ZJN 110-07 i 125-08.