Hrvatske vode
 

Radni obilazak gradilišta vodoopskrbnog sustava općine Cestica i nasipa Otok Virje - Brezje

U tijeku je izgradnja vodoopskrbnog sustava dijela općine Cestica (zaseoci Boršanec, Radičak, dio naselja Dubrava Brijeg i Lovrečan Otok). Ova investicija započeta je u 2014.godini, a planira se završiti najkasnije do kraja 2015. Gradilište je obišao generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić sa suradnicima. Ukupna vrijednost investicije je 4.522.511,96 kuna od čega Hrvatske vode sufinanciraju 80% ukupnog iznosa, a ostatak financira investitor Varkom d.d. Varaždin dok radove izvodi Aquatehnika d.o.o. Varaždin. Šezdesetih godina prošlog stoljeća, zbog pojave velikih voda koje su uzrokovale plavljenje značajnih površina , a time i veliku štetu, izgrađen je nasip Otok Virje - Brezje i visinski je bio vezan za razinu poplavne vode iz 1965.godine, s nadvišenjem od jednog metra. Ovaj nasip dobio je i svoj nizvodni nastavak koji je izgrađen za nivo velike vode koja se statistički javlja jednom u 1000 godina. U studenom 2012. godine pojavio se najveći do sada zabilježeni vodni val na rijeci Dravi koji je uzrokovao prelijevanje nasipa, a u konačnici i njegov proboj u širinu od 50 metara. Nakon izrade elaborata „Analiza vodnog vala 5.11.2012. na širem području HE Varaždin" i Idejnog projekta od strane Vodoprivredno projektnog biroa iz Zagreba te očekivane izrade Glavnog projekta s radovima na rekonstrukciji nasipa započet će se tijekom sljedeće godine. U međuvremenu dok se ne započne s rekonstrukcijom poduzete su sve potrebne radnje kako bi se nasip doveo u prethodno stanje kako bi se omogućilo normalno funkcioniranje za slučaj pojave nove velike vode.

Galerija