Hrvatske vode
 

Radni posjet generalnog direktora Ivice Plišića gradu Osijeku u sklopu Projekta Osijek

Danas je generalni direktor Hrvatskih voda, Ivica Plišić u sklopu radnog posjeta, zajedno sa gradonačelnikom Osijeka, g. Ivanom Vrkićem i njegovim suradnicima te sa predsjednikom uprave Vodovoda Osijek, g. Ivanom  Jukićem  i članom uprave  Vodovoda Osijek, g. Slobodanom Toljem obišao novoizgrađeni laboratorij  vodoopskrbe i odvodnje u sklopu Vodovoda Osijek,  trasu Sjevernog kolektora (Dionica IX) u sklopu Projekta Osijek, te  radove na  sekundarnoj kanalizacijskoj  mreži naselja Tenja.

Projekt Osijek vrijedan je 72,5 milijuna eura, od čega sufinanciran bespovratnim sredstvima strukturnih fondova Europske unije u iznosu 53 milijuna eura. Preostali iznos pokriva državni proračun, Hrvatske vode, grad Osijek i tvrtka Vodovod Osijek.

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda obuhvaća, u sklopu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje novog sustava odvodnje u ukupnoj duljini od 66,5 km, izgradnju novog i rekonstrukciju dijela postojećeg sjevernog kolektora grada Osijeka, dionica IX i proširenje kanalizacijskog sustava u naselju Tenja.

 Postojeći sjeverni kolektor sustava odvodnje grada Osijeka ne zadovoljava ni po kapacitetu ni po fizičkom stanju sadašnje odnosno buduće potrebe sustava odvodnje navedenog dijela grada,a predmet projekta je izgradnja, odnosno rekonstrukcija dijela postojećih preljevnih kanala,kišnih preljeva,ispusta i ostalih građevina sustava odvodnje grada Osijeka. Trasa sjevernog kolektora položena je ovisno o slobodnom raspoloživom prostoru u postojećoj šetnjici,zelenoj površini,a dio trase prati i obalu rijeke Drave gdje je predviđena  nova dionica obaloutvrde. Ukupna duljina trase iznosi cca 4.386 m i podijeljena je u devet dionica.

Izgrađeni glavni kanalizacijski kolektor  stvorio je preduvjete za izgradnju sekundarne sanitarno-fekalne odvodnje koji do sada u naselju Tenja nije postojao. Zbog velikog obima radova i same kompleksnosti izgradnje kanalizacijski sustav odvodnje naselja Tenja radit će se u 3 faze.

U novoizgrađenom prostoru Laboratorija vodoopskrbe i odvodnje provoditi  će se kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće u cilju osiguranja dovoljnih količina  pitke vode za opskrbu stanovništva šireg područja grada Osijeka. U okviru djelatnosti PJ Odvodnje djeluje i RJ Ekolaboratorij koji je od strane Ministarstva poljoprivrede ovlašten za uzorkovanje i ispitivanje sastava otpadnih,površinskih i podzemnih voda.

Galerija

Projekt OsijekProjekt OsijekProjekt OsijekProjekt Osijek