Hrvatske vode
 

Svečano otvaranje obalnog kolektora u Puli

U Puli je pušten u rad obalni kolektor, okosnica kanalizacijskog sustava grada Pule. Kolektor koji se proteže od Velog Vrha do podmorskog ispusta na Valkanama gradio se zadnjih desetak godina, a njegov značaj za revalorizaciju područja uz luku je neprocjenjiv.

Za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Pule utrošeno je 241,3 milijuna kuna. Najveći dio sredstava - 127,7 milijuna kuna osiguran je kroz Projekt zaštite od onečišćenja u priobalnim gradovima – Jadranski projekt čiji su osnivač Hrvatske vode. Stručna i financijska podrška Jadranskog projekta uz sredstva proračuna RH, HBOR-a, MEIP-a  te vlastitih ulaganja investitora komunalnog društva Pragrande d.o.o. doveli su Pulu do uspješnog dovršetka ovog dugogodišnjeg projekta.

Posljednja i najkompliciranija dionica sustava odvodnje u sklopu obalnog kolektora je kolektor Riva, dovršen ove zime, a vrijedan preko 63 milijuna kuna (s PDV-om). Istovremeno, odvijali su se radovi i u Flacijusovoj ulici gdje se uz kanalizacijski kolektor Riva gradila i donja dionica zasvođenog kanala Pragrande prema ispustu u more.

Puštanju obalnog kolektora u rad prisustvovao je generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić, zamjenik generalnog direktora Danko Holjević, pulski gradonačelnik Boris Miletić, direktor društva Pragrande d.o.o. Igor Stari te ostali suradnici.

Galerija

Svečano otvaranje obalnog kolektora u PuliSvečano otvaranje obalnog kolektora u PuliSvečano otvaranje obalnog kolektora u PuliSvečano otvaranje obalnog kolektora u Puli